Reklama

Fabryka Wody

W Szczecinie powstanie park wodny III generacji, który łączy elementy rozrywki z nauką, a atrakcje wodne z cyfrowymi. Fabryka Wody to wyznacznik przyszłości obiektów użyteczności publicznej.

Zwycięska firma DreamWorlds Truszczyński Kobierzewski Architekci została wyłoniona w ramach ogólnopolskiego, dwuetapowego konkursu na budowę parku wodnego wraz z częścią obiektu kultury w listopadzie 2016 r. Jury przekonało nawią- zanie do najbardziej charakterystycznego elementu miasta – rzeki i wałów Chrobrego stanowiących ulubiony punkt spotkań mieszkańców. Projektanci przedstawili wizję scalenia świata rozrywki z nauką za pomocą najnowocześniejszych technik cyfrowych. Architekci postawili na zróżnicowanie atrakcji, jednak principium kryteriów wyboru stanowiły nie jak zwykle walory estetyczne czy prestiżowe, ale ekonomiczne. Wnikliwe studium przypadku z matematyczną precyzją analizowało dobór urządzenia pod kątem realnych kosztów zakupu i eksploatacji wraz z uwzględnieniem niezbędnego personelu. Istotnym elementem była popularność każdej atrakcji, gdyż niektóre są wyjątkowo widowiskowe, aczkolwiek drogie w zakupie lub użytkowaniu. Dodatkowe wymagania fizyczne czy psychiczne często eliminują klientów, co w efekcie zubaża ofertę obiektu. Po drugiej stronie szali pojawiają się kwestie zysków wynikających z reklamy, którą zapewnia unikalna, ekstremalna atrakcja. Umiarkowanie i dywersyfikacja, tak by zapewnić rozrywkę i relaks każdej grupie klientów, były przepisem na sukces. Projektanci najpierw dokonali analiz, by określić funkcje, a dopiero później opisać ją odpowiednią wyjątkową i nowoczesną architekturą.

Wygląd zewnętrzny

Elewacje wyrażają zespolenie człowieka z naturą. Fasadą obiektu staje się powietrzna przestrzeń publiczna pomiędzy dwoma skrzydłami budynku. Łącznik, spajający kompleks, dystrybuuje gości, którzy mogą wybrać pomiędzy „mokrymi” atrakcjami parku wodnego w skrzydle A, a kulturalno-fizycznymi „suchymi” atrakcjami w skrzydle B.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 28

 

TEKST | Andrzej Truszczyński

WIZUALIZACJE | Archiwum DreamWorlds Truszczyński Kobierzewski Architekci oraz Schick Architekci Truszczyński Stajszczyk