iSAVER+ Nowość na polskim rynku

Przy projektowaniu basenów stosowane są przeważnie wytyczne zawarte w niemieckiej normie DIN 19643. Zaleca ona, żeby w basenach publicznych prędkość filtracji wynosiła około 30 m/h, a prędkość płukania filtra ze złożem piaskowym lub szklanym AFM około 60 m/h. Żeby spełnić te wymagania stosuje się kilka pomp, z których jedna zapewnia filtrowanie wody, a w czasie płukania jest uruchamiana druga pompa, zapewniająca 2-krotnie większą prędkość filtracji. Coraz częściej stosowane są też w tym celu inwertery czyli przetwornice częstotliwości (falowniki).

W przypadku basenów prywatnych zalecana prędkość filtracji i płukania filtra wynosi minimum 50 m/h, czyli stosuje się tylko jedną pompę obiegową. Pracuje ona przez cały czas z pełną wydajnością i pełną pobieraną mocą. W celu ograniczenia pobieranej mocy produkowane są obecnie małe pompy 2- lub 3-biegowe, ale są one nadal drogie i nie zapewniają wystarczającej elastyczności pracy.

Prywatny basen to nadal kosztowna i niestety niezbyt tania w eksploatacji inwestycja. Z reguły zużycie energii przez domowy basen to około 40% energii zużywanej przez całe gospodarstwo domowe, z czego większość przypada na pracującą co najmniej 12 godzin dziennie pompę obiegową basenu. Dzięki zastosowaniu sterownika iSAVER+ można ograniczyć koszty eksploatacji basenu nawet o 60%.

Jak działa iSAVER+

iSAVER+ to sterownik czasowy pompy obiegowej, który posiada wbudowaną przetwornicę częstotliwości. Poprzez zmianę częstotliwości prądu zasilającego silnik pompy można zmieniać jego obroty, a przez to pobieraną moc. Istnieje możliwość wyboru jednej z 35 prędkości obrotowych silnika elektrycznego w różnych stanach pracy pompy – filtracja, płukanie czy praca w nocy. Zmniejszenie obrotów silnika, oprócz zmniejszenia pobieranej mocy, ogranicza także generowany przez pompę hałas, co znacząco wpływa na komfort wypoczynku w domowym zaciszu.

saver-0322iSAVER+ może być zasilany bezpośrednio z sieci lub z innego sterownika basenowego, który na przykład wyłącza pompę w nocy. Jednakże inwerter wyposażony jest we własny sterownik czasowy i dlatego nie ma konieczności instalowania dodatkowego sterownika. Jest to istotne dla nowo budowanych basenów, gdyż obniża koszty inwestycji.

saver-0323Sterownik czasowy inwertera pozwala wybrać 4 nastawy czasowe każdej doby w zależności od przyjętej taryfy na dostawy energii elektrycznej (taryfa dzienna/nocna itp.). Dla każdej nastawy czasowej można ustawić odpowiedni tryb pracy z wybranymi obrotami pompy. Dodatkowo obroty pompy można zmieniać w skokach co 50 1/min. iSAVER+ jest wyposażony w wyświetlacz dotykowy, na którym pokazywana jest stale moc pobierana przez pompę, jej obroty w 1/min, aktualny czas oraz numer aktualnej nastawy czasowej z czasami włączenia i wyłączenia pompy.

Ile można zaoszczędzić stosując iSAVER+

Poniższy przykład dotyczy najczęściej spotykanego w Europie basenu prywatnego o pojemności około 45 m3. Basen taki ma najczęściej wymiary 4 × 8 m i jest wyposażony w filtr o średnicy 500 mm i pompę obiegową o wydajności 10–12 m3/h. Pompa o takiej wydajności ma moc około 0,75 kW przy 2900 obrotach na minutę. Inwerter ma 3 tryby pracy: noc/dzień/płukanie:

  • noc – obroty domyślnie ustawione przez inwerter 1400 1/min,
  • dzień – obroty domyślnie ustawione przez inwerter 2000 1/min,
  • płukanie – obroty domyślnie ustawione przez inwerter 2900 1/min.

Domyślne obroty pompy można zmieniać za pomocą przycisków w krokach co 50 1/min. Zakładając, że pompa pracuje 12 godzin dziennie, sezon kąpielowy trwa 5 miesięcy, czyli około 150 dni, a całkowity koszt 1 kWh wynosi brutto około 0,55 zł/kWh (styczeń 2019). Wyniki pokazano w tabeli na dole strony.

Pobór mocy przez pompę jest stale pokazywany na wyświetlaczu inwertera iSAVER+. Zmniejszenie obrotów pompy z 2900 1/min na 2000 1/min, czyli o 31% powoduje spadek mocy pobieranej przez pompę z 0,75 do 0,29 kW, czyli o 61%. Wynika to z charakterystyk pracy silników indukcyjnych prądu zmiennego.

Przy pracy pompy basenowej bez inwertera, roczny koszt energii wyniesie około 742 zł. Po zastosowaniu iSAVER+ i wybraniu trybu pracy dziennej z domyślną prędkością 2000 1/min, roczny koszt energii będzie o 61% mniejszy i wyniesie około 289 zł, czyli oszczędność wyniesie 453 zł. Zmniejszając dalej obroty pompy można uzyskać jeszcze większe oszczędności.

W przypadku basenów wewnętrznych, użytkowanych przez cały rok, oszczędności w zużyciu energii elektrycznej będą jeszcze większe. Koszt zakupionego inwertera iSAVER+ zwróci się najdalej w ciągu 3 lat.

saver-0324

Zalety inwertera iSAVER+

Inwerter ma niewątpliwie szereg zalet:

  • inteligentny rozruch – po włączeniu sterownika iSAVER+ uruchamia on pompę zawsze z najwyższymi obrotami 2900 1/min, bez względu na wybrany wcześniej tryb pracy czy ustawione obroty. Rozruch ten trwa jedną minutę i umożliwia zassanie wody i odpowietrzenie pompy. Następnie inwerter ustawia obroty na wybranym wcześniej poziomie,
  • niski poziom głośności (ciśnienia akustycznego) pompy obiegowej basenu – po zastosowaniu inwertera iSAVER+ i wybraniu trybu pracy „dzień”, obroty pompy zmniejszają się do 2000 1/min, lecz można je dalej zmniejszyć ręcznie do żądanego poziomu. Emitowany hałas zmniejsza się wówczas co najmniej o połowę,
  • niskie koszty eksploatacji pompy obiegowej basenu – dzięki zastosowaniu sterownika iSAVER+ koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej do zasilania pompy obiegowej basenu zmniejszają się co najmniej o 60%.

Kontakt:

Funam Sp. z o.o.

tel.: 71 364 37 21,

www.maytronics.pl

 

TEKST I FOTO | Firma Funam