Reklama

Jak z powodzeniem przeprowadzić inwestycję

Trzy kroki do sukcesu,

czyli jak z powodzeniem przeprowadzić inwestycję budowy obiektów basenowych i aquaparków.

Faktem jest, że większość obiektów basenowych i aquaparków nie jest rentowna. W konsekwencji coraz częściej pojawiają się informacje na temat wycofywania się samorządów z planowanych wcześniej inwestycji budowy obiektów basenowych. Niestety ku niezadowoleniu mieszkańców, którzy mają zgoła inne oczekiwania. Pojawia się więc pytanie: budować czy nie budować? Nie ma na nie niestety jednoznacznej odpowiedzi. Dla samorządu realizacja takiej inwestycji oznacza coroczne rezerwy środków we własnym budżecie na pokrycie strat czy dofinansowanie obiektów, a za sukces uznane będzie osiągnięcie wyników nie niższych od przyjętych w założeniach studium wykonalności.

Budować czy nie budować?

Baseny i aquaparki mają jedynie zasięg lokalny i nie stanowią same w sobie atrakcji turystycznej. Mogą być jedynie jej uzupełnieniem i dlatego przy planowaniu inwestycji należy odnieść się do lokalnych uwarunkowań, w tym szacowanych wydatków mieszkańców na sport i rekreację. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 r. w miastach liczących 100–200 tys. mieszkańców na udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych jedno gospodarstwo domowe wydało 283 zł. W porównaniu gospodarstwa wiejskie wydały zaledwie 111 zł, a miasta powyżej 500 tys. mieszkańców – 611 zł.

Wydatki mieszkańców na sport i rekreację to zaledwie jeden z wielu czynników wpływających na rentowność tego typu inwestycji. Należy się jednak szerzej pochylić nad kwestią zasadności budowy. Musimy pamiętać, że sama inwestycja nie jest oderwana od uwarunkowań lokalnych i poza aspektami finansowymi dla samorządu wynikającymi z bezpośredniej działalności obiektu powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, czy pojawienie się takiego obiektu nie wpłynie pozytywnie na atrakcyjność regionu oraz czy samorząd będzie mógł liczyć na dodatkowe wpływy do budżetu w związku z możliwym ożywieniem gospodarczym regionu, nie wspominając już o dodatkowych miejscach pracy. Jeżeli pomimo możliwej nierentowności samego obiektu, ale w oparciu o prognozowane ożywienie gospodarcze regionu, samorząd zdecyduje się przystąpić do inwestycji, może to w konsekwencji przynieść więcej korzyści dla regionu i ludności tam mieszkającej niż skutków negatywnych.

C.D. W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 15

 

TEKST: JAN GACEK
FOTO: ARCHIWUM FIRMY AGRAPOOL CONSULTING