Jak zwiększyć atrakcyjność i rentowność istniejącego obiektu basenowego

Nieustający rozwój branży turystyczno-wypoczynkowej, a co za tym idzie – rosnące oczekiwania klientów, dopinguje czołowych graczy polskiego rynku obiektów rekreacyjnych do ciągłego rozwoju. Zjawisko to nie omija również parków wodnych, które z roku na rok stają się coraz bardziej atrakcyjnymi ośrodkami spędzania wolnego czasu. Postęp rozwiązań w zakresie stosowanych technologii basenowych to wierzchołek góry prowadzonych inwestycji – głównym celem jest przede wszystkim maksymalne urozmaicenie pakietu oferowanych usług. Należy jednak pamiętać, że wprowadzanie takich zmian w istniejących i funkcjonujących obiektach publicznych stanowi spore wyzwanie zarówno dla inwestorów, jak i firm wykonawczych.

Wyzwanie zostało podjęte

tra-0312Zarząd funkcjonującej od 2008 roku Spółki Aqua Park Łódź zdaje sobie sprawę, że w XXI wieku aquapark to już nie tylko baseny 56 sportowe czy rekreacyjne. Rozwój łódzkiej Fali przebiega zatem trójtorowo:

  1. wdrażanie nowoczesnych rozwiązań techniki basenowej,
  2. zintensyfi kowane działania, mające na celu poprawę efektywności ekonomicznej, poprzez zagospodarowanie powierzchni, która dotychczas nie była w pełni wykorzystywana,
  3. całkowicie nowe inwestycje, służące poszerzeniu oferty i atrakcyjności obiektu.

Symbolem nowego kursu w polityce Aquaparku Fala była z pewnością decyzja o wybudowaniu nowej hali basenowej z 25-metrowym basenem sportowym oraz trzema wannami jacuzzi, które w jednym czasie mogą pomieścić aż 30 osób. Rozbudowa objęła również uatrakcyjnienie plaży zewnętrznej, którą wzbogacono o rekreacyjny basen wypływowy i pierwszą w centralnej Polsce plażę dla naturystów.

tra-0313W wyniku dalszych prac nieckę zewnętrzną wyposażono w technologię pozwalającą na utrzymanie w niej temperatury ponad 30°C, niezależnie od warunków pogodowych. Tym samym, zgodnie z obietnicami, Aquapark Fala wzbogacił się o pierwszy w Łodzi całoroczny, zewnętrzny basen wypływowy. W późniejszych miesiącach przeprowadzono również montaż siłowni zewnętrznej, stanowiącej pierwszy element dalszej dywersyfi kacji oferty aquaparku.

To jeszcze nie wszystko

Zmiany widoczne gołym okiem to nie wszystko. Każda powstająca niecka basenowa jest wyposażana w wyspecjalizowane systemy fi ltrujące wodę, a także rozwiązania zapobiegające rozwojowi drobnoustrojów i bakterii (m.in. system lamp UV). W ostatnich miesiącach 2018 roku wzmożono działania mające na celu ograniczenie konieczności stosowania chemii basenowej, co zaowocowało wdrożeniem technologii ozonowania, przede wszystkim w brodzikach i wodnym placu zabaw. Dodatkowo system ten objął również część wanien jacuzzi i megazjeżdżalnie.

W niedalekiej przyszłości aquapark skoncentruje się na wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii, takich jak geotermia, czy kogeneracja. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już przez spółkę podjęte. Największe uznanie wśród klientów zdobyły jednak inwestycje, które miały na celu spożytkowanie powierzchni dotychczas w pełni niewykorzystywanych. Przykładem takich działań jest basen oraz wanny solankowe, powstałe w jednej z hal basenowych.

tra-0314Zadecydowano o wzbogaceniu dwóch wanien solankowych o sól jodowo-bromową (bocheńską) oraz sól Epsom (zwaną gorzką lub angielską). Każda z nich (poza możliwością relaksu w temperaturze około 37°C) zapewnia zupełnie inne korzyści dla organizmu i skóry kąpiących się osób. Sól bocheńska to przede wszystkim ulga dla naszego układu oddechowego i możliwość oczyszczenia ciała z metali ciężkich, natomiast sól angielska (gorzka) zapewnia szybszą rekonwalescencję w przypadku wszelkich schorzeń i kontuzji układu kostnego i mięśniowego, a przede wszystkim, dzięki wysokiej zawartości magnezu, ma działanie antystresowe.

Basen z solą z Morza Martwego

Zwieńczeniem tej inwestycji jest basen solankowy z solą z Morza Martwego, która, poza zbawiennym wpływem na niedoskonałości skóry w postaci utraty jej jędrności, czy też cellulitu, świetnie łagodzi stres i regeneruje organizm po wzmożonym wysiłku. Wokół basenu zamontowano szklane okładziny z wizualizacją wybrzeża Morza Martwego oraz zielone dekoracje sprzyjające całkowitemu relaksowi.

tra-0315W celu przygotowania powierzchni do opisanych inwestycji, Aquapark Łódź podjął decyzję o skróceniu tęczowej zjeżdżalni 57 trójtorowej, a także o likwidacji dotychczas funkcjonującego magazynku podręcznego.

Kolejne warianty, opracowywanych przez architekta Michała Otomańskiego rozwiązań technicznych, zaowocowały koncepcją wybudowania nowych obiegów filtracyjnych dla akrylowych wanien solankowych oraz żelbetowego basenu solankowego, który został wyposażony m.in. w 17 siedzisk z atrakcjami wodno-powietrznymi.

Duże wyzwanie

tra-0316

tra-0317Kluczowa dla realizacji projektu była odpowiedź na pytanie, czy istniejąca płyta hali basenowej będzie w stanie przejąć obciążenia, wynikające z nowych inwestycji. Instalacja wanien jacuzzi, jak się okazało, nie wymagała dodatkowych zabiegów. Natomiast budowa basenu, którego waga łącznie z wodą miała wynosić 60 ton, została poprzedzona instalacją podparcia stropu hali za pomocą dodatkowej konstrukcji stalowej.

tra-0318Jednym z największych wyzwań, które stanęło przed wykonawcami inwestycji, było pokonanie trudności, wynikających z prowadzenia prac w trakcie normalnego funkcjonowania aquaparku. Strefy budowy zostały oddzielone, a najcięższe prace prowadzono głównie nocą, żeby nie utrudniać klientom korzystania z obiektu.

Filtracja podciśnieniowa

tra-0319

tra-0320

tra-0321Filtracja podciśnieniowa Po konsultacji z inwestorem zadecydowano o oparciu technologii uzdatniania wody na filtracji podciśnieniowej ze złożem zeolitowym z warstwą węgla aktywowanego. Wykonawcą fi ltrów podciśnieniowych o średnicy fi 1600 była fi rma Transcom Sp. z o.o. Wybrana technologia pozwoliła na uzyskanie bardzo dobrej filtracji mechanicznej przy zminimalizowanych kosztach związanych ze zużyciem wody na płukanie filtrów i energii elektrycznej zasilającej całą instalację.

Stopień skomplikowania istniejącej instalacji hydraulicznej wymagał od wykonawcy poprowadzenia rurociągów w bardzo niewielkiej ilości dostępnego miejsca.

Ze względu na ograniczony dostęp do części podbasenia, gdzie została ulokowana cała instalacja, konieczna była produkcja zbiorników przelewowych oraz filtrów, jako elementów prefabrykowanych. Spawanie całości systemu odbyło się już bezpośrednio w miejscu montażu.

Projektowana instalacja przewidywała wykonanie trzech obiegów filtracyjnych:

1. wanna whirlpool nr 1:

  • wydajność instalacji 52 m3/h,
  • filtr fi 1600 mm – 1 szt.

2. wanna whirlpool nr 2:

  • wydajność instalacji 52 m3/h,
  • filtr fi 1600 mm – 1 szt.

3. basen z hydromasażem:

  • wydajność instalacji 120 m3/h,
  • filtr fi 1600 mm – 2 szt.

tra-0322

tra-0323Rzadko spotykanym rozwiązaniem było także wyposażenie instalacji hydraulicznej w dozowanie dezynfektanta w postaci chloru gazowego, a nie jak zazwyczaj podchlorynu sodu. Z uwagi na zadowolenie z dotychczas funkcjonującego w obiekcie systemu, ponownie zdecydowano się na ofertę firmy Grundfoss.

Efektem prac było wykonanie i montaż kompletnej instalacji trzech wspominanych już elementów inwestycji, czyli żelbetonowego basenu oraz dwóch wanien akrylowych. Atrakcje te dodatkowo zostały zabezpieczone przed korozją m.in. dzięki zastosowanej w basenie przez firmę Transcom metodzie frezowania CNC białego PVC, w który są wyposażone również wanny.

Na koniec

tra-0325Basen oraz wanny solankowe w łódzkiej Fali oddano do użytku na przełomie 2018 i 2019 roku. Koszt całkowity przeprowadzonej inwestycji wyniósł ok. 3 mln zł brutto, a pierwsze tygodnie nowego roku przyniosły spółce 34-procentowy wzrost frekwencji, udowadniając, że kolejne inwestycje znacząco wpłynęły na wzrost atrakcyjności istniejącego obiektu.

Andrzej Pirek – prezes zarządu Aqua Parku Łódź.

Karina Słówko – specjalista ds. sprzedaży i promocji Aqua Parku Łódź.

Cezary Rodak – dyrektor działu technicznego Aqua Parku Łódź.

Jacek Wylężek – dyrektor działu produkcji, specjalista ds. uzdatniania wody basenowej, fi rma Transcom Sp. z o.o.

tra-0326

 

TEKST I FOTO | Andrzej Pirek, Karina Słówko, Cezary Rodak, Jacek Wylężek