Reklama

Jakość na pierwszym miejscu

O jakości produktu decyduje doświadczenie firmy i jej potencjał techniczny. W obiektach basenowych widać tę zależność bardzo wyraźnie. Dlatego inwestorzy sięgający po uznane i sprawdzone rozwiązania mają pewność, że dokonali wyboru, który procentować będzie przez długie lata.

 

Każda branża ma swojego lidera. To wiodąca firma wyznacza górny poziom jakościowy oraz trendy rozwoju. Inne starają się gonić czołówkę z lepszym lub gorszym skutkiem albo też zagospodarowują segment rynku mało wymagającego klienta. Ta reguła obowiązuje także w branży basenów i pływalni. Obiekty tego typu są skomplikowanymi, wieloelementowymi budowlami. Błędna decyzja przy wyborze choćby jednego urządzenia czy systemu może obniżyć funkcjonalność obiektu lub niekorzystnie wpłynąć na koszty jego utrzymania.

O ile pomyłka w przypadku drobnych elementów wyposażenia pływalni nie jest wielkim problemem, o tyle w przypadku drogich urządzeń lub systemowych rozwiązań straty mogą być nieodwracalne i niezwykle kosztowne. Inwestor powinien zatem kierować się zasadą, że przy wyborze elementów kluczowych dla funkcjonowania obiektu najważniejszym kryterium powinna być jakość. Jakość nie tylko samego produktu, lecz także serwisu i obsługi posprzedażowej.

Doświadczenie i rozwój

Variopool jest jedną z tych firm, które dają swoim klientom pewność dokonania trafnego wyboru. Ruchome dna i pomosty przegradzające sygnowane marką Variopool są znane na całym świecie. I wszędzie marka ta jest synonimem najwyższej jakości. A ponieważ jakość jest najważniejszym kryterium dla większości świadomych klientów, to pod względem sprzedaży Variopool pozostawia konkurencję daleko w tyle. Kolosalna różnica w liczbie zrealizowanych projektów jest pochodną kilku czynników.

Variopool jest producentem ruchomych den i pomostów przegradzających opartych na unikalnej technologii, opatrzonych patentami. Jedynie trzy firmy na świecie produkują ruchome dna i pomosty typu pierwszego według normy PN-EN 13451-11 (w uproszczeniu są to konstrukcje pływające, o własnej wyporności). Stosowanie takich rozwiązań determinuje niezawodność i żywotność tych urządzeń.

Firma Variopool produkuje ruchome dna i pomosty od ponad czterdziestu lat. Od 1968 roku – daty powstania przedsiębiorstwa – profil produkcji jest niezmienny. Niewiele firm może poszczycić się takim doświadczeniem. Stanowi ono rękojmię dla potencjalnych klientów, gwarancję istnienia firmy na rynku przez kolejne dekady.

Długoletnia historia idzie w parze z rozwojem i innowacyjnością. Aby produkty Variopool mogły utrzymać opinię najlepszych na rynku, są stale ulepszane. Sztab inżynierów i projektantów opracowuje kolejne koncepcje, testuje nowe materiały czy rozwiązania. Często jest to odpowiedź na niestandardowe oczekiwania klientów, często zmodyfikowane urządzenie powstaje na potrzeby konkretnego projektu, aby potem na stałe znaleźć się w ofercie.

Praca projektantów materializuje się w zakładzie produkcyjnym Variopool. Cały proces produkcji odbywa się we własnej fabryce firmy w Holandii. Również prace montażowe na placu budowy prowadzone są przez pracowników Variopool. Polityka firmy wyklucza udział podwykonawców. Produkcja i instalacja urządzeń we własnym zakładzie i siłami własnych pracowników gwarantuje pełną kontrolę nad jakością produktów i usług.

Przy takiej pieczołowitości nie dziwi fakt, że Variopool stosuje wyłącznie najlepsze materiały do produkcji. Podstawowym jest stal nierdzewna klasy 316L, praktycznie jedyna, która nadaje się do użytku w agresywnym środowisku basenu. Ponadto wszystkie elementy stalowe, od solidnych kształtowników po najmniejszą śrubę, są poddawane procesom trawienia i pasywacji. To jeszczedodatkowo zabezpiecza stal przed działaniem mokrego chloru. Okładziny ruchomego dna czy pomostu, a więc powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy basenu, są wykonane z paneli polipropylenowych. Wśród wielu zalet polipropylenu najważniejsza jest jego higieniczność – na tym materiale nie kolonizują bakterie, powierzchnia ruchomych den i pomostów Variopool może być zatem utrzymywana w absolutnej czystości bez specjalnych zabiegów czy środków.

Ostatnim, ale równie ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie Variopool jest jakość obsługi. Na każdym etapie i wobec każdego partnera firma stosuje zasady rzetelnej i solidnej współpracy. Zarówno podczas budowy obiektu, jak i po zamontowaniu urządzeń klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony doświadczonych pracowników Variopool. Pomoc ta rozciąga się często daleko poza moment oddania obiektu do użytku. Serwis i posprzedażowa obsługa klienta są mocną stroną Variopool. Nawet wiele lat po zainstalowaniu ruchomego dna czy pomostu kontrahenci mogą liczyć na wszelkiego rodzaju wsparcie ze strony firmy.

Miara sukcesu

Takie podejście do biznesu musiało zaowocować powszechnym uznaniem klientów i prymatem na rynku. Variopool zrealizował ponad 500 projektów na wszystkich kontynentach, więcej niż kilku konkurentów razem wziętych. Produkty firmy zyskały uznanie w oczach władz europejskiej i światowej federacji pływackiej – Variopool jest oficjalnym partnerem LEN i FINA. Wyjątkowym wyróżnieniem było powierzenie wykonania ruchomych den i pomostów do basenów zbudowanych na ostatnie igrzyska olimpijskie w Londynie. Ale najcenniejszą nagrodą dla pracowników firmy jest zadowolenie klientów i płynące ze wszystkich krajów zamówienia na kolejne produkty.

Warto podkreślić, że w Variopool nie istnieje pojęcie produktu niższej jakości. Wszystkie urządzenia są produkowane według tych samych norm, przy zastosowaniu tych samych materiałów, w tym samym zakładzie i siłami tych samych doświadczonych pracowników. Produkty Variopool wszędzie są identycznej jakości, zarówno w wielkich, prestiżowych obiektach sportowych, jak i w przyszkolnej pływalni w niewielkiej miejscowości. Niech miarą sukcesu firmy będzie fakt, że pierwsze ruchome dno Variopool zostało zainstalowane w 1969 roku i działa do dziś.

 

TEKST | Marcin Ryszkiewicz
FOTO | Archiwum firmy Variopool