Jedno urządzenie – niezliczone korzyści

Wyposażenie basenu w ruchome dno całkowicie zmienia oblicze pływalni. Wielokrotnie zwiększa jej funkcjonalność, powoduje wzrost atrakcyjności dla klientów. To z kolei wpływa na frekwencję, a tym samym poziom przychodów obiektu

Wciągu ośmiu lat działalności na polskim rynku firma Variopool wyposażyła w ruchome dna i pomosty kilkanaście obiektów. Są wśród nich zarówno aquaparki, miejskie centra sportowe, jak i przyszkolne pływalnie. Bez względu na rodzaj obiektu ruchome dna okazały się kluczowym narzędziem umożliwiającym organizację wielu zajęć rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych.

Dla obiektów dużych…

Parki wodne czy inne obiekty basenowe o dużej powierzchni wyposażone są zarówno w niecki pływackie, jak i rekreacyjne. Wydawałoby się, że tym samym są w stanie całkowicie zaspokoić zapotrzebowanie klientów na różne formy aktywności w wodzie. Tymczasem okazuje się, że z basenu sportowego korzystają nieliczni, urządzenia o charakterze zabawowym są oblegane głównie przez dzieci, a strefy biernego wypoczynku nie są przesadnie zatłoczone. Najliczniejszą grupą klientów są osoby poszukujące umiarkowanie intensywnych zajęć w wodzie, takich jak aquaaerobik, aquajogging, aquabiking, siłownia wodna, rehabilitacja w wodzie. Obiekty wyposażone w ruchome dno mogą zaproponować swoim klientom takie właśnie formy aktywności. Dzięki temu poszerzają swoją ofertę, pozyskują nowych klientów i skłaniają ich do regularnych odwiedzin. W ogromnym stopniu pomaga to zmniejszyć skalę dopłat do obiektu z lokalnego budżetu.

Ruchome dna Variopool są zainstalowane w aquaparkach w Olsztynie, Rudzie Śląskiej i Lublinie. Będzie w nie również wyposażona jedna z niecek w budowanym parku wodnym w Tychach, a w basenie olimpijskim wrocławskiej pływalni budowanej na World Games 2017 Variopool zainstaluje m.in. ruchome dno o powierzchni 625 m².

…i dla małych

O ile w aquaparkach ruchome dno jest potrzebne, o tyle w obiektach dysponujących tylko jedną niecką wydaje się ono niezbędne. Mała osiedlowa czy przyszkolna pływalnia nie może zaoferować atrakcji, takich jak zjeżdżalnie, rwąca rzeka czy leżanki wodne. Tradycyjna niecka pozwala jedynie na prowadzenie zajęć pływackich i, w ograniczonym zakresie, aquaaerobiku.

vario-0232

Wyposażenie basenu w ruchome dno poszerza spektrum możliwości o wszelkie zajęcia o charakterze komercyjnym, co może przynosić operatorowi (szkole, gminie) niebagatelne korzyści finansowe.

Ponadto ruchome dno jest doskonałym narzędziem wspomagającym podstawową funkcję pływalni szkolnej, tj. naukę pływania. Szkoły w Szczecinie, Pruszczu Gdańskim i Krakowie, których pływalnie Variopool wyposażył w ruchome dna, z sukcesem łączą realizację zadań edukacyjnych z funkcją komercyjną. Stanowią nie tylko zaplecze sportowe dla uczniów, lecz także są miejscem rekreacji dla okolicznych mieszkańców.

Dla inwestorów publicznych…

W niedużych ośrodkach miejskich powstają obiekty o charakterze centrów sportowo-rekreacyjnych. Często są to obiekty basenowe lub większe kompleksy, których częścią są baseny. Z oczywistych powodów budowle takie muszą mieć kompaktową strukturę. Tym samym strefa wodna składa się najczęściej z 25-metrowego basenu oraz niecki rekreacyjnej. Uzupełnieniem jest zjeżdżalnia, wanna jacuzzi, ewentualnie brodzik dla dzieci. Zainstalowanie ruchomego dna na części lub całości niecki sportowej kompensuje ograniczoną liczbę atrakcji wodnych. Operator może dzięki temu zaoferować rozmaite formy zajęć, które nie mogą być realizowane w istniejących nieckach.

Zwłaszcza w niewielkich miastach wyczerpująca oferta jest niezwykle ważna. Ponieważ grono potencjalnych klientów jest stosunkowo nieliczne, basen musi przygotować i skierować ofertę dla konkretnych grup mieszkańców. Ryzyko niskiej frekwencji w małych ośrodkach jest nieporównanie większe niż w dużych miastach. Aby zaaranżować zajęcia wodne przeznaczone specjalnie np. dla seniorów, rodziców z małymi dziećmi, osób odchudzających się lub rekonwalescentów, trzeba mieć nie tylko pomysł, lecz także odpowiednie wyposażenie. Ruchome dno pozwala na realizację wszystkich znanych i jeszcze nieodkrytych form aktywności w wodzie.

Kilka miesięcy temu w Morągu otwarto centrum rekreacyjno-sportowe z ruchomym dnem Variopool w niecce 25-metrowej. Wcześniej podobny basen powstał w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach.

vario-0233

…i dla prywatnych

Funkcjonalne i ekonomiczne korzyści zastosowania ruchomego dna doceniają także inwestorzy prywatni. Decyzje podejmowane przez podmioty z defi nicji nastawione na zysk świadczą o tym, że urządzenia Variopool są traktowane jako dobra inwestycja. Urządzenia te mają generować na tyle wysokie przychody, aby ich koszt zwrócił się w krótkim czasie, a potem wypracowywały czysty zysk. Bezawaryjność i trwałość produktów Variopool, a tym samym niskie koszty utrzymania, pozwalają na szybką amortyzację poniesionych nakładów na zakup urządzeń.

Niedawno do grona inwestorów, którzy zaufali produktom Variopool, dołączyła prywatna firma budująca Centrum Basenowe „Ślęza” w Bielanach Wrocławskich. W ruchome dna została tam wyposażona niecka sportowa i mniejszy basen o funkcji rehabilitacyjnej.

Dla wszystkichvario-0234

Jak widać na podanych przykładach z naszego kraju, ruchome dna znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach basenowych. W innych krajach Variopool dostarczał ponadto swoje urządzenia do hoteli, ośrodków rehabilitacyjnych, prywatnych rezydencji oraz pływalni olimpijskich. Bez względu na charakter obiektu ruchome dno było traktowane jako narzędzie zwiększające funkcjonalność niecki. To dawało operatorowi możliwość tworzenia nieograniczonej oferty dla wszelkich możliwych grup użytkowników.

W niektórych krajach większość nowo budowanych obiektów basenowych ma niecki wyposażone w ruchome dno. Z kolei w modernizowanych pływalniach przebudowuje się nieckę i instaluje w niej ruchome dno. Ta tendencja pojawia się także w Polsce. Inwestorzy coraz rzadziej patrzą wyłącznie na koszt budowy obiektu, liczy się przede wszystkim koszt jego eksploatacji i utrzymania. A ruchome dno jest jednym z nielicznych urządzeń basenowych pozwalających wypracować zysk.

Autor jest menedżerem sprzedaży w firmie Variopool Polska.

Variopool Polska Sp. z o.o.
ul. Storrady Świętosławy 1, pok. 209, 71-602 Szczecin
tel.: 91 455 34 19, faks: 91 886 60 62,
tel. kom.: 506 012 711
www.variopool.pl
info@variopool.pl

TEKST | Marcin Ryszkiewicz
FOTO | Archiwum Firmy VariopooL