Jurajski Olsztyn

Geoturystyczny raj

 

Jurajski Olsztyn zaprasza do poznania geoturystycznych walorów jednego z najpiękniejszych zakątków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – krainy białych skał, jaskiń, widokowych dróżek i zabytków architektury.

Olsztyn to dynamicznie rozwijająca się miejscowość turystyczna położona w Polsce południowej na charakterystycznych krajobrazowo, skalistych i pagórkowatych terenach. Bezpośrednie sąsiedztwo Częstochowy, słynącej z Sanktuarium Maryjnego Jasna Góra, bliskość aglomeracji śląskiej i Krakowa, a także położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych (autostrada A1 Północ–Południe, lotnisko Katowice – 60 km, lotnisko Kraków – 130 km) to atuty sprzyjające inwestorom.Aktywny wypoczynek
Okolice Olsztyna słyną z górujących nad miasteczkiem rozległych ruin średniowiecznego zamku, malowniczych krajobrazów, korzystnego mikroklimatu oraz doskonałych warunków do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej, wspinaczki skałkowej, speleologii, paralotniarstwa czy narciarstwa biegowego. Każdego roku odbywa się tu kilkadziesiąt imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym, przyciągających około miliona turystów.

Potencjał wód geotermalnych
Rośnie liczba osób przybywających do Polski w celach turystycznych, korzystających z obiektów hotelowych. Region śląski odwiedza rocznie 3,2 mln turystów, w tym 0,6 mln zagranicznych. Na Jurę Krakowsko-Częstochowskiej dociera ok. 30% ogółu turystów, w tym do Gminy Olsztyn ok. 1 mln osób rocznie. W ramach usług hotelowych stale rośnie zapotrzebowanie na usługi SPA. Dzięki nim oferta jest bardziej konkurencyjna i przyciąga wymagających klientów. Możliwości wykorzystania potencjału szeroko rozumianej turystyki zdrowotnej w oparciu o wykorzystanie wód geotermalnych są ogromne. Warto w tym zakresie wykorzystać potencjał geotermalny Gminy Olsztyn. Pod tym względem zajmuje ona czołową pozycję w całym województwie śląskim.

C.D. W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 15

 

TEKST: MONIKA KOSIELAK, PAULINA BARTKOWIAK
FOTO: ARCHIWUM URZĘDU GMINY OLSZTYN