Kontrola jakości wody, czyli automatyka kontrolno-pomiarowa parametrów jakości wody basenowej

Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakości wody w basenach publicznych prowadzone są przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej cyklicznie wg ustalonego harmonogramu. Tymczasem zarządzający takimi obiektami każdego dnia muszą podejmować decyzje w kwestii możliwości udostępniania obiektu użytkownikom, a więc każdego dnia muszą znać jakość produkowanej wody basenowej. Narzędziem, które pozwala kierownictwu poszczególnych obiektów zarządzać jakością wody basenowej, jest wewnętrzna kontrola online takich parametrów jakości wody, jak chlor wolny, wartość pH i wartość potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (redoks). Znaczenie potencjału redoks jest często niedoceniane i w części obiektów nie jest on w ogóle mierzony. Tymczasem powinien on być traktowany na równi z oznaczaniem pozostałego chloru wolnego. Pomiary potencjału redoks w wodzie basenowej mają zastosowanie do badania i oceny skuteczności dezynfekcji wody w lokalnych stacjach uzdatniania wody basenowej.

Kontrola jakości wody basenowej

Publiczne pływalnie, zarówno o charakterze sportowym, jak i rekreacyjnym, spełniają ważną rolę w promocji zdrowego trybu życia. Relaksacyjne właściwości kąpieli są coraz częściej wykorzystywane jako sposób na spędzenie wolnego czasu, wypoczynek i rekreację. Sprzyja temu coraz większa liczba budowanych w kraju nowoczesnych obiektów pływalni publicznych, w tym tak modnych w ostatnich latach parków wodnych, tzw. aquaparków. Według raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie w roku 2013 funkcjonowały w kraju 1163 pływalnie publiczne kryte, w tym 73 parki wodne oraz 404 publiczne pływalnie odkryte, a także 25 obiektów wyposażonych zarówno w niecki basenowe umieszczone w halach, jak i na wolnym powietrzu. Łączna liczba tych obiektów w Polsce to 1592. Z uwagi na warunki klimatyczne panujące w kraju (stosunkowo krótki okres letni) najliczniejszą grupę publicznych obiektów basenowych stanowią pływalnie kryte. Raport nie mówi, ile jest w tym obiektów wybudowanych w latach 90. i wcześniej, kiedy to jeszcze baseny starego typu bez „czynnego przelewu” nie były wyposażane w automatykę kontrolno-pomiarową parametrów jakości wody basenowej. W wielu z tych obiektów w dalszym ciągu dozowanie środków dezynfekcyjnych do wody basenowej sterowane jest ręcznie przez obsługę techniczną basenu na podstawie również ręcznie wykonywanych pomiarów chloru wolnego. W takich obiektach nie prowadzi się pomiarów potencjału redukcyjno-utleniającego wody. Nowoczesne pływalnie publiczne budowane w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, w tym aquaparki, są już na etapie realizacji inwestycji wyposażane w aparaturę kontrolno-pomiarową podstawowych parametrów jakości uzdatnionej wody basenowej, sterującą też dozowaniem chemii basenowej, tj. środka dezynfekcyjnego i korektora odczynu wody. W przypadku obiektów publicznych automatyka kontrolno-pomiarowa jakości wody basenowej obejmuje pomiar trzech parametrów, tj. chloru wolnego, odczynu pH i potencjału redoks. Pomiar potencjału redoks nie jest sprzężony z dozowaniem chemii basenowej, ale pełni bardzo ważną funkcję w ocenie jakości wody basenowej, ponieważ podaje informację na temat właściwości utleniających wody.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 19

 

TEKST | Małgorzata Prędota
ILUSTRACJA | Michał Kolarz