Reklama

Kontrola zarządcza

Czy to ważne?

Pewna dyrektor szkoły zapytana przez kontrolera o zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej odpowiedziała: „Ale jeszcze nie dostaliśmy wytycznych od naszych przełożonych”.

Reakcja kontrolera była błyskawiczna: „Chce mi Pani powiedzieć, że jednostka nie wypełnia wymogów ustawowych?!” Pani dyrektor zachowała zimną krew: „Ależ skąd, oczywiście, że wszystko mamy już gotowe!” Cała noc szaleńczej pracy z główną księgową i następnego dnia kontroler dostał upragnione zarządzenie. Uff, znowu się udało. Ponad dwa lata temu wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zostały zobowiązane do wdrożenia kontroli zarządczej. Artykuł 69.1 Ustawy o finansach publicznych nie pozostawiał w tej sprawie żadnych wątpliwości. Każdy kierownik jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na jej wielkość czy specyfikę, został zobowiązany do wdrożenia kontroli zarządczej. Jakie są efekty tej ciężkiej dwuletniej pracy? Szczerze mówiąc… umiarkowane.WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 10

 


TEKST: PIOTR JAWORSKI