Reklama

Liczy się komfort

Sprawdzone rozwiązania

W celu zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu w hali krytej pływalni firma Dantherm stworzyła pełną gamę urządzeń pozwalających na kompleksowe rozwiązywanie problemów wentylacji, klimatyzacji i osuszania hal krytych pływalni.

Pełna gama
Dla basenów o dużych powierzchniach lustra wody Dantherm oferuje centrale typu DanX. Typoszereg obejmuje siedem wielkości central (z rewersyjną pompą ciepła) o wydajności od 1400 do 32 000 m3/h oraz osiem (z nierewersyjną pompą ciepła) o wydajności od 1400 do 38 000 m3/h. Do głównych zalet tego systemu należy zaliczyć:
– unikalne połączenie w jeden zespół odwracalnej pompy ciepła typu powietrze-powietrze z wymiennikiem krzyżowym, pozwalające na wielostopniowy odzysk energii,
– średni współczynnik efektywności energetycznej (COP) przy ogrzewaniu > 5:1, przy chłodzeniu > 4:1,
– komfort pełnej wymiany powietrza przez większą część roku, przy minimalnych kosztach energetycznych,
– ogrzewanie, wentylację, efektywne chłodzenie oraz osuszanie – wszystko w jednym zespole,
– pełną automatykę z możliwością współpracy z centralnym komputerem systemu BMS.
Sekcyjne wykonanie umożliwia optymalne skonfigurowanie centrali w zależności od wymagań stawianych instalacji. Standardowo centrale typu DanX XWP składają się z następujących sekcji:
– wymiennika krzyżowego z by-passem,
– odwracalnej pompy ciepła typu powietrze-powietrze,
– wentylatorów diagonalnych z falownikami,
– recyrkulacji,
– filtrów,
– nagrzewnicy szczytowej (wodnej),
– rozdzielnicy zasilająco-sterującej ze swobodnie programowalnym sterownikiem.
Opcjonalnie mogą być wyposażone w skraplacz freonu chłodzony wodą, który służy do podgrzewania wody użytkowej lub basenowej. Centrale typu XWP mają konfigurację zapewniającą najbardziej energooszczędną i ekonomiczną eksploatację obiektów basenowych. Basenowe centrale typu DanX mogą występować także w innych konfiguracjach:
– centrale typu GWP odzyskują ciepło na wymienniku glikolowym i pompie ciepła. Z uwagi na możliwość usytuowania części nawiewnej od wywiewnej w pewnej odległości od siebie, mogą być stosowane w obiektach, gdzie wysokość podbasenia lub jego przestrzeń są ograniczone elementami konstrukcyjnymi niecki. Podobnie jak centrale XWP, mają możliwość schładzania powietrza w okresach ekstremalnie wysokich temperatur powietrza zewnętrznego,
– centrale typu XK wyposażone są w odzysk ciepła na rekuperatorze krzyżowym. Stanowią alternatywę dla central z rurkami ciepła, ponieważ zarówno temperaturowa sprawność odzysku ciepła, jak i wykroplenia wilgoci są na zbliżonym poziomie. Ważną zaletą wynikającą ze stosowania central XK jest obniżenie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem urządzenia.Więcej możliwości
W przypadku wymaganych mniejszych wydajności osuszania, firma Dantherm stworzyła typoszereg central osuszających typu DanX AF. Pompa ciepła zespołu DanX AF została stworzona z myślą o osuszaniu hal pływalni w przypadkach, gdzie wymagana jest zwarta jednostka pracująca na powietrzu obiegowym. W celu doprowadzenia świeżego powietrza, urządzenie może być dostarczone z przepustnicą świeżego powietrza. Dodatkową korzyść można osiągnąć przez zamontowanie pompy ciepła ze skraplaczem chłodzonym wodą, co umożliwia przekazanie nadwyżki energii cieplnej zawartej w powietrzu do podgrzania wody basenowej lub użytkowej. Dzięki zastosowaniu dodatkowego skraplacza istnieje możliwość schłodzenia powietrza nawiewanego do hali pływalni. Firma Dantherm jest również producentem kondensacyjnych osuszaczy powietrza o różnych wydajnościach i zastosowaniach. Produkowane modele przystosowane są do montażu przypodłogowego, naściennego oraz kanałowego.

 


TEKST I FOTO: FIRMA DAN-POLTHERM