Reklama

Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele

W Chorzelach otwarto właśnie krytą pływalnię wybudowaną w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele – etap I”. Głównym celem powstania obiektu, którego inwestorem był powiat przasnyski, było stworzenie korzystnych warunków do wyrównywania szans edukacyjnych na obszarze powiatu. Obiekt sportowy umożliwi realizację zajęć WF w bezpiecznych, przyjaznych uczniom i nauczycielom warunkach. Z basenu korzysta 2206 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest organem założycielskim. Obecnie basen jest udostępniany bezpłatnie dla około 3000 dzieci i młodzieży z 23 szkół z terenu powiatu przasnyskiego, miasta i gminy Chorzele, gminy Jednorożec i Krzynowłoga Mała. Dzieci i młodzież mogą korzystać z basenu bezpłatnie na zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach sportowych pozalekcyjnych. Ponadto mają możliwość bezpłatnego wejścia na basen każdego dnia między godz. 16 a 22. Z obiektu mogą także korzystać za odpłatnością pozostali mieszkańcy powiatu, turyści odwiedzający
piękną ziemię północnego Mazowsza oraz inne zorganizowane grupy. Na terenie basenu przewiduje się rozgrywanie również zawodów sportowych. Dużym atutem obiektu jest bardzo dobrze wyposażona sala konferencyjno-sportowa. Bezpośrednie sąsiedztwo basenu, sali konferencyjnej, hali sportowej oraz internatu stwarza dogodne warunki dla organizacji obozów, szkoleń i innych form pobytu.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 18

 

TEKST | Ryszard Juklaniuk
FOTO | Archiwum powiatu przasnyskiego