Modernizacja strefy saun a zwiększenie przychodów obiektu

Saunowanie, jako sposób spędzania czasu wolnego, znajduje coraz liczniejszych zwolenników nie tylko wśród mieszkańców krajów skandynawskich. Rosnąca popularność relaksu w wysokich temperaturach dopinguje działaczy polskiej branży turystyczno-wypoczynkowej nie tylko do otwierania nowych obiektów o charakterze stricte saunowym, lecz także do rozwoju i rozbudowy już istniejących saunariów, często stanowiących część większego centrum sportowo-rozrywkowego. Pomimo oczywistych wyzwań z jakimi wiąże się przeprowadzanie modernizacji w obiektach już funkcjonujących, nierzadko podejmowane ryzyko przynosi inwestorom wymierne korzyści.

Wzrost frekwencji

Zauważalny wzrost zainteresowania zasadami poprawnego saunowania (wyrażany również poprzez rosnącą frekwencję) skłonił zarząd spółki Aqua Park Łódź do analizy zagospodarowania powierzchni strefy saun i spa łódzkiego aquaparku Fala. Ostatnie lata wyraźnie pokazują, że nowa polityka spółki, oparta na zwiększaniu atrakcyjności, dzięki wykorzystywaniu dotychczas niewykorzystywanych przestrzeni, spotyka się z dobrym przyjęciem ze strony klientów. Zadowolenie to przekłada się bezpośrednio na systematycznie rosnącą frekwencję, a co za tym idzie – na wzrastające przychody.

Analiza możliwości spółki oraz konieczność rozważenia powiększenia przestrzeni udostępnianej coraz większej liczbie klientów strefy saun, doprowadziła do podjęcia decyzji o modernizacji wewnętrznej części saunarium. Plan rozbudowy zakładał adaptację nie w pełni wykorzystywanych pomieszczeń dotychczas należących do strefy spa, za którą jest odpowiedzialny partner zewnętrzny spółki.

Sauna solna i z muzykoterapią

Przeprowadzona została zmiana aranżacji dwóch istniejących saun fińskich: solnej i z muzykoterapią, zgodnie ze stylistyką panującą w pozostałej części saunarium. Łącznie prace obejmowały powierzchnię ponad 86 m2, a sama strefa, dzięki wykorzystaniu przestrzeni należących do spa, została powiększona o prawie 47 m2, co pozwoliło na utworzenie tężni solnej, drugiej sauny fińskiej na podczerwień, groty śnieżnej i dwóch toalet dla klientów.

Sauny podwyższono o ok. 30 cm, dzięki czemu uzyskały wysokość analogiczną do wysokości pomieszczeń nowo powstałych atrakcji. Natomiast znajdujące się w nich piece poddano gruntowanej renowacji obejmującej szkiełkowanie (proces mniej inwazyjny niż piaskowanie), malowanie proszkowe oraz wymianę wszystkich grzałek. Wykorzystując okazję, wymieniono również całą instalację elektryczną saun. W saunie solnej dotychczasowe trzy panele solne o wymiarach 50 × 50 cm zastąpiono jednym panelem o wymiarach 300 × 60 cm zbudowanym z bloczków solnych montowanych na miejscu.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 33

 

TEKST | Karina Słówko, Cezary Rodak

FOTO | Archiwum Aqua Park Łódź