Reklama

Naturalne kąpielisko „Skałka” w Świętochłowicach

Rewitalizacja kąpieliska w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” przy alei Parkowej 15 w Świętochłowicach

 

Kąpielisko miejskie na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach oficjalnie oddane zostało do użytku 22 czerwca 1968 roku jako otwarte kąpielisko wraz z zapleczem gospodarczym. Usytuowanie ośrodka w centrum aglomeracji śląskiej na nieużytkach w dzielnicy Piaśniki, przy ulicy Bytomskiej dawało gwarancję służenia nie tylko mieszkańcom Świętochłowic, lecz także okolicznych miast. Bardzo szybko ośrodek stał się jednym z symboli i jedną z głównych atrakcji sportowo-rekreacyjnych Świętochłowic. Służył mieszkańcom do 2002 roku, kiedy to został zamknięty w związku z brakiem odpowiedniego systemu filtracji wody basenowej. Ośrodek „Skałka” jest dla mieszkańców Świętochłowic podstawowym obiektem publicznym wykorzystywanym w celach sportowo-rekreacyjnych, więc rozwój i modernizacja infrastruktury ośrodka była wyczekiwana i akceptowana społecznie. Badania, jakie w 2011 roku przeprowadził Urząd Miejski w Świętochłowicach (w ciągu kilkunastu dni do siedziby Urzędu wpłynęło ponad 2 tys. wypełnionych ankiet), potwierdziły, że zasadniczym punktem planu modernizacji „Skałki” powinna być przebudowa kąpieliska.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 18

 

TEKST | Janusz Grobelka
FOTO | Archiwum UM Świętochłowice