Obowiązujące akty prawne

Co w prawie piszczy?

Aby zminimalizować odpowiedzialność prawną (karną i cywilną) zarządcy obiektu za skutki nieszczęśliwych wypadków, wszystkie działania organizacyjne muszą być wykonywane w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

W oparciu o nie, zarządzający obiektem tworzy regulacje wewnętrzne, obowiązujące użytkowników i pracowników obiektu, nadając im formę regulaminów, zakresów obowiązków i czynności, procedur i instrukcji działania, czy ustnych poleceń dotyczących wykonywania pracy i bezpieczeństwa w obiekcie. Podstawowym dokumentem w stosunku do użytkowników jest regulamin, będący formą umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy zarządzającym obiektem (usługodawcą) a użytkownikiem (usługobiorcą). Umowa zostaje zawarta w momencie…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 7 (luty-czerwiec 2011)

 


TEKST: JAROSŁAW JERZY RYPNIEWSKI