Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych obiektów basenowych – Część 2

W pierwszej części artykułu o zarządzaniu energią w obiektach basenowych (zamieszczonym w wydaniu PiB nr 20) została opisana rola BMS jako ważnego narzędzia do optymalizacji kosztów energetycznych. Narzędzie to, pomimo swoich zalet, nie zoptymalizuje samo (czyli za nas) np. nastaw systemów automatyki budynkowej lub nie ostrzeże nas z odpowiednim wyprzedzeniem o niekorzystnych zjawiskach (np. możliwości przekroczenia maksymalnej mocy zamówionej). BMS zbiera dane, archiwizuje je, zgłasza (raportuje) alarmy krytyczne i podkrytyczne oraz wykonuje jeszcze wiele innych pożytecznych czynności, ale obróbka tych wszystkich danych i „przewidywanie przyszłości” to już zadanie dla użytkownika (energy managera, facility managera). Problem w tym, że w obiektach dużych lub/i skomplikowanych technologicznie, jakimi np. są baseny, a zwłaszcza parki wodne, ilość danych do obróbki jest bardzo duża, a zasoby ludzkie mocno ograniczone.

Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że budynki są odpowiedzialne za jedną trzecią globalnego zużycia energii. Czyniąc je bardziej oszczędnymi poprzez efektywniejsze zarządzanie, wpływamy pozytywnie na nasze otoczenie i klimat, jednocześnie poprawiając (obniżając) koszty eksploatacyjne.

W ostatnim czasie pojawiło się bardzo ciekawe narzędzie wspomagające energy managerów i facility managerów. Narzędzie to przeznaczone jest dla obiektów wyposażonych w BMS oparty na protokole BACnet. Ze względu na bardzo duże możliwości wspomagania w zarządzaniu nie tylko energią, lecz także zasobami ludzkimi zostanie ono przedstawione w tym artykule na tyle szczegółowo, na ile pozwolą jego ramy.

Tym narzędziem jest CopperTree (CopperTree Analytics). CopperTree powstało jako wspólne przedsięwzięcie dwóch organizacji: ESC i Delta Controls.

ESC – jeden z największych integratorów systemów w Ameryce Północnej.

Delta Controls – jeden z największych, niezależnych producentów systemów BMS i automatyki budynkowej, lider innowacji BACnet.

CopperTree powstało na gruncie ponad 30-letniego doświadczenia obu podmiotów w automatyce budynkowej. CopperTree Analytics upraszcza facility management i jest również profesjonalnym narzędziem do zarządzania energią. Narzędziem do analizy danych o systemie oraz do przewidywania przyszłych działań i poprawy efektywności zarządzania energią jest oprogramowanie Kaizen. Pomaga ono również w osiągnięciu docelowych nastaw systemu BMS, a więc w tzw. tuningu systemu, o czym można przeczytać w pierwszej części artykułu.

Jak to działa?

Do systemu wpinamy urządzenie CopperCube, które „widzi” wszystkie dane naszej sieci BACnetowej. Dane te przesyłane są do chmury, gdzie za pomocą Kaizen możemy dalej je obrabiać (np. generować raporty, przewidywać zachowania się naszego sytemu, analizować zagrożenia i wyprzedzająco podejmować działania).

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 21

 

TEKST | Krzysztof Koptoń
FOTO | Archiwum autora