Reklama

Optymalizacja procesu zarządzania obiektem sportowym. Jak funkcjonuje Stołeczne Centrum Sportu

Święta Bożego Narodzenia większości czytelnikom kojarzą się z ciepłem rodzinnego domu, wigilijną kolacją, rozświetloną choinką oraz prezentami przynoszonymi przez Świętego Mikołaja. Od kilku lat dla mnie święta Bożego Narodzenia to również zadanie pn.: „terminowe przygotowanie lodowisk przed Pałacem Kultury i Nauki oraz na Rynku Starego Miasta dla mieszkańców Warszawy”. To było pierwsze wyzwanie, które zostało przede mną postawione, kiedy obejmowałem stery w największym, niekomercyjnym podmiocie oferującym usługi z zakresu sportu i rekreacji. Terminowość – to słowo będzie bardzo często pojawiało się w tym tekście, tak jak często pojawia się w zadaniach realizowanych w kierowanej przeze mnie jednostce, dzięki czemu stało się marką i synonimem działania Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

Przedmiotem poniższej analizy będzie przedstawienie działań podejmowanych przez władze i pracowników Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w zakresie optymalizacji procesu zarządzania jednostką działającą w zakresie sportu i rekreacji. Szczególną uwagę poświęcę realizowanemu, przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową, innowacyjnemu projektowi pn. „Optymalizacja procesu zarządzania obiektem sportowym”.

Połączenie dwóch jednostek

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW) to jednostka organizacyjna m.st. Warszawy działająca w formule samorządowego zakładu budżetowego w obszarze sportu i rekreacji. SCS AW powstało w 2014 r. w wyniku reorganizacji 66 na podstawie Uchwały nr LXXVIII/2015/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, działających w zakresie sportu i rekreacji o znaczeniu ponaddzielnicowym. Dotychczas funkcjonujące jako odrębne byty Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła” (WOW „Wisła”) oraz Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji (WOSiR) zostały połączone w jeden organizm. WOW „Wisła” funkcjonowały w formule samorządowego zakładu budżetowego jako jednostka zarządzająca częścią warszawskich pływali na terenie całego miasta. WOSiR jako samorządowy zakład budżetowy zarządzał różnego rodzaju obiektami sportowymi na terenie całej Warszawy. Realizował także zadania m.st. Warszawy z zakresu sportu i rekreacji np. poprzez budowę kompleksów sportowych typu „Syrenka”, a także biegi uliczne wchodzące w skład Warszawskiej Triady Biegowej.

Były to jednak dwie odrębnie funkcjonujące instytucje. Różnice w procedurach, wzorach dokumentów, sposobie i metodach wynagradzania, stanie technicznym obiektów oraz wielu innych obszarach spowodowały, że kolejne miesiące a nawet lata po połączeniu, w głównej mierze były poświęcane na ujednolicanie i dostosowywanie obszarów działania nowo powstałej jednostki. Celem połączenia jednostek była zakładana optymalizacja kosztów. Miała ona zostać osiągnięta głównie poprzez redukcję zatrudnienia i przekazanie do realizacji pewnych zadań podmiotom zewnętrznym. Od połączenia do dnia dzisiejszego minęły już ponad cztery lata, jednak do dziś odciska ono piętno na pracy SCS AW.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 30

 

TEKST | Adam Boniecki wraz z zespołem SCS Aktywna Warszawa

FOTO, TABELE | Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA