Oznakowanie

Ważny czynnik bezpieczeństwa

Jednym z ważniejszych elementów składowych, mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i pracowników w części wodnej obiektu jest jego oznakowanie.

Oznakowanie lub jego brak może stanowić istotny, współodpowiedzialny czynnik wypadków na pływalni i jest bardzo ważnym elementem biernego zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie. Jego najważniejszą rolą jest prewencja, realizowana poprzez ilość i jakość informacji dotyczącej bezpieczeństwa, jaka trafia do osób korzystających z pływalni.Bezpieczeństwo przede wszystkim
Art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 roku nr 127 poz. 857) nakłada na osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące nad wodą działalność w zakresie sportu obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w wyznaczonych do tego miejscach oraz uprawiających sporty wodne. Art. 39 ust. 4 precyzuje, że realizacja obowiązku, o którym mowa w ust. 3, polega m.in. na oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do pływania, kąpania się i uprawiania sportów wodnych oraz na prowadzeniu działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na wodzie…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 8 (czerwiec-październik 2011)

 


TEKST: JAROSŁAW JERZY RYPNIEWSKI
ILUSTRACJA: MICHAŁ WARDA