Reklama

Pakietowe PPP

W sierpniu 2018 r. przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Polskiego Funduszu Rozwoju podpisali list intencyjny, inaugurujący program pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Głównym celem programu jest ograniczenie kosztów oraz zwiększenie dostępności formuły PPP dla mniejszych jednostek samorządu terytorialnego, w tym także w zakresie projektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Dane rynku PPP w Polsce wyraźnie wskazują, że samorządy przeważnie planują i realizują przedsięwzięcia PPP o niedużej wartości (65% rynku to projekty poniżej 20 mln zł). Takie projekty niewątpliwie mają swoje plusy – są chociażby szansą dla niedużych, lokalnych inwestorów – jednak z drugiej strony są mniej opłacalne ze względu na proporcjonalnie wysokie koszty przygotowania takich projektów i jednocześnie małe zainteresowanie rynku prywatnego. Instytucje finansowe zdecydowanie wolą większe projekty, bo nakład pracy i kosztów w ramach oceny ryzyka jest porównywalny w przypadku małego i dużego projektu PPP. Dlatego też, samorządy mają problemy z finansowaniem tego typu inwestycji w formule PPP.

PPP pakietowe

W odpowiedzi na tą zidentyfikowaną potrzebę powstał program „PPP pakietowe”. Nowa formuła ma zachęcać samorządy do łączenia kilku projektów w jedno wspólne postępowanie na wybór partnera prywatnego i udzielenie jednego zamówienia. Wybrany partner prywatny zapewniałby finansowanie i realizację kilku projektów tworzących pakietowe PPP. Tego rodzaju działanie pozwoli na zwiększenie ich siły negocjacyjnej w rozmowach z potencjalnym partnerem prywatnym, zwiększenie konkurencyjności postępowania, a także rozłożenie kosztów postępowania na kilka podmiotów. Umożliwi również włączenie do postępowań mniejszych projektów, dotąd za małych dla zainteresowania nimi partnerów prywatnych. Takie rozwiązania stosuje się w innych krajach europejskich, które są bardziej zaawansowane w wykorzystywaniu formuły PPP do realizacji zadań publicznych.

W praktyce, wspólne udzielanie zamówień, będzie mogło przybrać różne postaci. Podmioty publiczne mogą wspólnie prowadzić postępowanie na wybór partnera prywatnego wybierając spośród siebie podmiot upoważniony do przeprowadzenia procedury, który następnie będzie mógł zawrzeć umowę o PPP z wybranym partnerem prywatnym w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów publicznych.

Obecnie, trwają prace mające na celu identyfikację samorządów, które za pośrednictwem PFR wyrażą wolę uczestniczenia w programie „PPP pakietowe”. Samorządy, które stworzą pakiety projektów pogrupowanych w określonych sektorach i spełnią warunki naboru, otrzymają wsparcie doradcze sfinansowane w 90% przez ministerstwo (10% pokryją samorządy tworzące dany pakiet). Dodatkowo ministerstwo przeprowadzi szkolenia specjalistyczne dla zainteresowanych samorządów z tematyki PPP. Rolą PFR będzie natomiast finansowanie projektów w formie wkładów kapitałowych lub podporządkowanych pożyczek wspólnika, udzielanych spółkom realizującym umowy PPP.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 30

 

TEKST | Lilianna Bogusz