Reklama

Park wodny

Raj na wyciągnięcie ręki

Programy funkcjonalne obiektów rekreacji związanej z wodą zarówno nowych, jak i modernizowanych starych są obecnie tak formułowane, aby odpowiadały współczesnym oczekiwaniom użytkowników i łączyły sport, rekreację i rozrywkę.

Znajduje to swój wyraz w kształtowaniu zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej formy architektonicznej tych obiektów. Człowiek współczesny szuka w przestrzeni publicznej rozrywki, a potem wypoczynku i sportu. Takie możliwości dają programy aquaparków.
Moda na parki wodne tak powszechna w Europie Zachodniej, a szczególnie w Niemczech czy Hiszpanii w ostatnich latach rozpowszechniła się także w Polsce. Aquapark jest komercyjnym centrum sportu i rozrywki. Obiekt ma przynosić jak największy zysk przy możliwie najmniejszych kosztach budowy i eksploatacji. Budowa parków wodnych jest poprzedzona badaniami statystycznymi na temat przewidywanej frekwencji i zainteresowania potencjalnych klientów…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 1/2008

 


AUTOR: DR INŻ. ARCH. MAREK SZTAFROWSKI/POLITECHNIKA GDAŃSKA
FOTO: ARCHIWUM AUTORA