Praktyczny aspekt funkcjonowania biogazowni na przykładzie pływalni „Na fali” w Michałowie

W 2015 roku został wybudowany 2-kilometrowy ciepłociąg, który łączy biogazownię z kotłownią pływalni i szkoły. Od tego momentu w Michałowie jest z powodzeniem realizowana koncepcja alternatywnego źródła ogrzewania pływalni i Gminnego Zespołu Szkół

 

Pływalnia „Na fali” w Michałowie (powiat białostocki) została oddana do użytku w październiku 2011 roku. Projekt został sfinansowany ze środków własnych samorządu oraz pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Pływalnia jest połączona łącznikiem komunikacyjnym ze szkołą podstawową. Na terenie obiektu znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, świadczący usługi rehabilitacyjne. Kryta pływalnia posiada:

  • basen sportowy o wymiarach 12,5 × 25 m,
  • basen rekreacyjny z licznymi atrakcjami typu: masażery, gejzery, bicze wodne,
  • wewnętrzną zjeżdżalnię wodną,
  • saunę suchą,
  • wannę z hydromasażem.

Na terenie obiektu znajduje się także siłownia, a dodatkową atrakcją dla dzieci jest wodny plac zabaw ustawiany w okresie ferii zimowych i wakacji. Klientami obiektu są mieszkańcy gminy Michałowo i mieszkańcy sąsiednich gmin. Pływalnia zyskuje także coraz większą popularność wśród mieszkańców Białegostoku. W ofercie jest m.in. nauka i doskonalenie pływania (zajęcia grupowe i indywidualne), czy aquaaerobic.

Węzeł cieplny

  • zlokalizowany na poziomie piwnic budynku, zasilany z kotłowni olejowej,
  • dwa piece De Dietrich o mocy nominalnej 250–300 kW każdy,
  • zasila instalację centralnego ogrzewania – grzejnikową i podłogową (temperatura wody zasilającej każdy z tych obiegów jest regulowana pogodowo i niezależnie od siebie),
  • podgrzewanie wody użytkowej, zasilanie wymiennika wody basenowej, pracującego przy napełnianiu basenu oraz instalacji zasilającej nagrzewnice central wentylacyjnych,
  • woda basenowa jest podgrzewana za pomocą wymienników płytowych zasilanych przez trzy pompy ciepła o wydajności 60 kW każda.

Biogazownia

Biogazownia w Michałowie powstała w 2015 roku. Inwestor – Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o. – pozyskał na realizację pożyczkę z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 2,5 mln zł. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 10,1 mln zł. Na jej realizację inwestor, oprócz pożyczki z WFOŚiGW, pozyskał dofi nansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z rejestrem biogazowni rolniczych, prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, roczna wydajność instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w Michałowie wynosi 1 893 000 m3. Głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji biogazu jest substrat stały – kiszonka kukurydzy, kiszonka trawy, obornik, odpady organiczne z przemysłu spożywczego, np. odpady owoców i warzyw oraz substrat płynny, służący przede wszystkim do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego, jakim jest gnojowica.

Inwestor zawarł porozumienie z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków na odbiór trawy pochodzącej z wykaszania okolicznych łąk w ramach działalności statutowej Towarzystwa. Kiszonka trawy pochodząca z terenów PTOP jest głównym surowcem wykorzystywanym w biogazowni. Pozostałe substraty pochodzą od okolicznych rolników. W instalacji zastosowano moduł kogeneracyjny o mocy elektrycznej 600 kW i mocy cieplnej 595 kW. Wyprodukowana energia elektryczna jest sprzedawana na zasadach rynkowych jednemu z operatorów sieci energetycznych, natomiast wygenerowane ciepło jest częściowo wykorzystywane na potrzeby własne biogazowni oraz zapewnia ogrzewanie miejscowej szkole podstawowej i pływalni „Na fali”.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 31

 

TEKST | Dariusz Golak

FOTO | Archiwum MOSiR Michałowo