Reklama

Programy unijne

Drugie życie projektu

Do sekretariatu MOSiR przychodzi list polecony z instytucji wdrażającej program unijny. Pismo informuje, że składany przez jednostkę kilka lat temu projekt wielofunkcyjnego centrum rekreacyjnego z basenem, wcześniej umieszczony na liście rezerwowej, otrzymał dofinansowanie dzięki przyznaniu dodatkowych środków.

Jednak po chwili wielkiej radości przychodzą wątpliwości i znaki zapytania. Co robić, jeśli nasz „stary” projekt po dłuższym czasie uzyskał dotację?Pytanie kluczowe: gdzie jesteśmy?
Przed rozpoczęciem działań przygotowawczych musimy rozstrzygnąć podstawową kwestię związaną z fazą, w jakiej nasze przedsięwzięcie się znajduje. Od tego zależą dalsze procedury przygotowawcze. Bez znaczenia w tym przypadku jest fakt, czy wnioskodawcą w danym projekcie sportowym była firma prywatna, MOSiR czy właściwa jednostka samorządu, np. gmina.

 

Przykładowe sytuacje w projektach sportowych, przeznaczonych do dofinansowania z list rezerwowych, a tworzonych w perspektywie kilku ostatnich lat:

  • inwestycja została już całkowicie zrealizowana,
  • przedsięwzięcie zostało przeprowadzone jedynie częściowo,
  • wnioskodawca od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie nie podjął żadnych działań w kierunku wdrożenia inwestycji.

Z najbardziej komfortową sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy inwestycja została zrealizowana w całości. Pozostaje wtedy podpisać umowę z odpowiednim organem – w przypadku RPO będzie to określone województwo reprezentowane przez zarząd województwa. Projekt został już wdrożony więc pozostaje jedynie kwestia jego rozliczenia (uzyskania refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych) oraz wypełnienia wymagań dotyczących informacji i promocji o dofinansowaniu unijnym…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 12

 


TEKST: DAWID DROBNIĆ
FOTO: ARCHIWUM URZĘDU MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ