Przebudowa Kąpieliska „Leśne Zacisze” w Knurowie – doświadczenia i osiągnięte efekty

W poprzednich wydaniach „Pływalni i Basenów” informowaliśmy o rozpoczęciu modernizacji Kąpieliska „Leśne Zacisze” w Knurowie. W bieżącym numerze przedstawimy informacje o efektach tych prac i ich wpływie na funkcjonowanie obiektu.

W czerwcu 2016 r. obiekt został przekazany ponownie do użytkowania i po blisko 20 miesiącach od rozpoczęcia prac stało się możliwe otwarcie bram dla gości. Realizacja zadania cechowała się złożonością oraz wymagała od projektanta i wykonawcy dużej wiedzy oraz doświadczenia w modernizacji tego typu obiektów.

Duży wkład pracy poniesiony na etapie opracowania koncepcji projektowej przyniósł oczekiwane efekty. Przyjęte wówczas rozwiązania funkcjonalne – użytkowe i techniczne – można uznać za trafi one. W trakcie tych prac przygotowawczych były brane pod uwagę różne koncepcje i rozwiązana techniczne w zakresie technologii wykonania niecek basenowych oraz metod filtracji wody. Podstawowym założeniem było, aby z jednej strony koszt inwestycji zamknął się na rozsądnym poziomie, a z drugiej strony,  aby po remoncie kąpielisko stało się obiektem, który będzie cieszył mieszkańców Knurowa i którym będzie można się pochwalić.

Remont w czterech turach

Dużym wyznawaniem dla MOSiR-u i dla projektantów było podzielenie realizacji całej inwestycji na etapy stosownie do uwarunkowań budżetowych. Ostatecznie całość prac była realizowana w czterech etapach.

Etapy I–III swym zakresem obejmowały:

  • przebudowę niecek basenów wraz z budową zjeżdżalni wodnych oraz atrakcji wodnych,
  • budowę wodnego placu zabaw,
  • budowę budynku stacji filtrów,
  • wykonanie instalacji uzdatniania wody składającej się z dwóch obiegów technologicznych pracujących w systemie filtrów podciśnieniowych namywanych typu TCBSA,
  • budowę boisk do piłki siatkowej i nożnej plażowej,
  • zagospodarowanie terenu.

Natomiast w etapie IV zostało wybudowane zaplecze socjalne dla klientów i obsługi basenu.

Mając na uwadze względy zarówno ekonomiczne, jak i estetyczne, zdecydowano się na wykonanie ścian oraz rynien przelewowych w technologii skręcanych paneli nierdzewnych powlekanych folią PVC oraz dna betonowego, na którym została wyłożona folia PVC.

Efekt prac jest bardzo pozytywny oraz, co najważniejsze, spotkał się z dużym uznaniem wśród odwiedzających gości. Dzięki zastosowaniu folii PVC kolor wody robi ogromne wrażenie, co jest nieosiągalne w przypadku niecek w całości spawanych ze stali nierdzewnej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł niespełna 10 000 000,00 zł brutto, przy czym koszt etapów I–III wynosił ok. 7 700 000,00 zł brutto.

Warto nadmienić, że mimo dużego stopnia skomplikowania zadania inwestycyjnego oraz jego zakresu kąpielisko było wyłączone z użytkowania tylko przez jeden sezon.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 24

 

TEKST | Krzysztof Stolarek
FOTO | Archiwum MOSiR Knurów