Remont plaży basenowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Warszawa-Śródmieście

W terminie od lipca do połowy września 2015 r. firma Transcom wykonała remont plaży basenowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji Warszawa- -Śródmieście w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestor zdecydował się na bardzo rzadko spotykaną opcję udzielenia zamówienia publicznego, tj. przetarg ograniczony, składający się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowiła weryfikacja wymaganych referencji potencjalnych wykonawców. Kryterium tego etapu było bogate doświadczenie i było warunkiem przystąpienia do drugiego etapu, kiedy to już liczyła się cena i okres gwarancji.

Pierwotne błędy wykonawcze

Obiekt został oddany do użytku w 2002 r. i zarządzający praktycznie od samego początku borykał się z przeciekami wody pojawiającymi się najpierw na szczelinach dylatacyjnych do podbasenia i pomieszczeń technicznych (fot. 1a, b, c, d), z biegiem czasu przecieki pojawiły się również na przejściach instalacyjnych w garażu podziemnym i pozostawiały ślady osadu na lakierach samochodów (fot. 2).

Doraźne próby doszczelnień przecieków dawały jedynie krótkotrwały efekt lub nawet, nie dawały go w ogóle. Z powodu nasilających się problemów na początku dekady dokonano odkrywek i stwierdzono, że pod warstwą kleju w hali basenowej nie występuje podpłytkowa izolacja przeciwwodna. Jedyną barierę stanowiła papa nałożona na płytę konstrukcyjną, a pod styropian. Woda łatwo penetrowała przez jastrych, który okazał się zwykłą zaprawą cementową, tworząc niebezpieczne siedliska bakterii i pleśni w warstwie styropianu. Dodatkowo w szczeliny dylatacyjne nie zostały wklejone taśmy uszczelniające. Jakby tego było mało, w trakcie robót rozbiórkowych wykonawca – firma Transcom – okrył, że jedyna warstwa przeciwwodna, czyli papa termozgrzewalna, była nałożona jedynie na części plaży basenowej i kończyła się na jednym z najbardziej newralgicznych miejsc – odwodnieniu liniowym, a z powodu stale występujących zastoin wody nawet w miejscu występowania była postrzępiona oraz krucha (fot. 3).

Z taką ilością błędów w sztuce budowlanej wykonawca oraz inspektor nigdy nie mieli do czynienia.

Założenia technologiczne remontu

Dobrze przygotowany program funkcjonalno- użytkowy stawiał bardzo wysokie wymagania materiałom budowlanym, które ze względu na cenę oraz technologię nakładania trudną dla niedoświadczonego wykonawcy niezmiernie rzadko wykorzystuje się w Polsce, zwłaszcza w uszczelnieniu basenów i hal basenowych. Program funkcjonalno-użytkowy przewidywał zastosowanie zaawansowanych technologicznie:

 • elastycznego uszczelnienia membraną poliuretanową o grubości nawet 4 mm płyty konstrukcyjnej i wywinięciem membrany na ściany wraz z zalaniem przejść instalacyjnych, tak aby zachować ciągłość izolacji z wykonaniem warstwy sczepnej na żywicach epoksydowych;
 • uszczelnienia szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem elastycznych taśm uszczelniających;
 • poliuretanowego uszczelnienia podpłytkowego, przyklejenia płytek na żywicę epoksydową wraz z wykonaniem epoksydowej fugi w miejscach brodzików przejściowych.

trans_0152

Przebieg robót budowlanych

Faza projektowa przebiegła sprawnie dzięki doświadczeniu projektantów oraz współpracy z inwestorem i inspektorem. Roboty budowlane obejmowały:

 1. prace rozbiórkowe do płyty konstrukcyjnej plaży, które były utrudnione przez wodę wsiąkniętą w warstwy wyrównawcze i styropian (fot. 2); rozebranie okładziny ceramicznej w strefach przejściowych z hali basenowej do szatni;
 2. uszczelnienie rys w płycie plaży basenowej, naprawę uszkodzeń betonu, zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia;
 3. uszczelnienie i zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w płycie plaży: konstrukcyjnych, termiczno-skurczowych, technologicznych;
 4. wymianę wpustów odwadniających, wymianę i prawidłowe uszczelnienie przejść instalacyjnych poliuretanową membraną uszczelniającą przez płytę (fot. 4 a, b);
 5. prawidłowe uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych elastycznymi taśmami uszczelniającymi (fot. 5)
 6. wykonanie poliuretanowej izolacji przeciwwodnej płyty konstrukcyjnej plaży basenowej i poliuretanowej izolacji podpłytkowej w brodzikach przejściowych wraz z nowymi warstwami podkładowymi pod wykładzinę ceramiczną (fot. 6a, b);
 7. przeprofilowanie spadków na płycie plaży basenowej;
 8. wykonanie nowej wykładziny ceramicznej wraz z izolacją podpłytkową na plaży basenowej (fot. 7), w brodzikach przejściowych do płukania stóp i uzupełnienie okładziny ceramicznej na ścianach w celu zapewnienia ciągłości izolacji – ok 470 m2;
 9. wymianę wpustów i pozostałej armatury w strefach przejściowych między halą basenową a szatniami;
 10. wykonanie wymiany nieszczelnego pionu instalacji c.o.;
 11. wykonanie uszczelnień przejść instalacyjnych w płycie stropowej nad podziemnym parkingiem.

Rozwiązania estetyczne i bezpieczeństwo użytkowników

Trudność estetycznego wykończenia polegała na tym, że płytki ceramiczne ze ścian zostały ściągnięte na wysokości jedynie 30 cm zgodnie z wymaganiami PFU. Wymianę całości okładzin ściennych uniemożliwiał bardzo krótki termin realizacji. Co więcej, płytki ścienne wykorzystane kilka lat wcześniej zostały wycofane produkcji. W związku z tym Pracownia Projektowa Pion z Łodzi postawiła na zastosowanie delikatnych w kolorze, ale jednak ciekawych w strukturze, porcelanowych płytek Apache firmy Serapool (fot. 7). Duży gabaryt 33 × 50, struktura frezowanego  betonu oraz jasny kolor naturalnej porcelany wpasowały się w istniejącą przestrzeń. Płytki antypoślizgowe w klasie antypoślizgu C oraz R12 zarówno na mokro, jak i sucho zapewniają bezpieczeństwo w szczególności najmłodszym użytkownikom. Dopełnienie wykończenia stanowią mozaiki w formacie 2,5 × 2,5 w kolorze białym oraz charakterystyczny melanż porcelanowy SeraPool w kolorze turkusowo-ciemnoniebieskim (zdjęcie główne).

trans_0153

Różnorodna oferta OSiR-u Warszawa Śródmieście

Cechą wyróżniającą ten obiekt jest to, że stanowi on kompleks sportowo-widowiskowy mający w swojej ofercie poza strefą basenową oferującą szeroki zakres zajęć (fot. 8) i wodną rekreacją (2 wanny z hydromasażem, zjeżdżalnia) halę sportową, część biuro-usługową oraz, co jest rzadko spotykane, trzygwiazdkową bazę hotelową z centrum konferencyjnym oraz parking podziemny. Mimo umiejscowienia Ośrodka w centrum stolicy niebywałą zaletą hotelu jest… cisza. Na co również wykonawca musiał zważać – w trakcie remontu jedynie część basenowa była zamknięta, a prace były przeprowadzane tak, aby nie zakłócać spokoju gościom hotelowym oraz użytkownikom centrum konferencyjnego.

Hala sportowa ma powierzchnię 19 × 36 m i dostosowana jest do wszelkich sportów halowych, łącznie z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki, siatkówki i dwoma boiskami treningowymi. Udogodnieniem hali sportowej jest drewniana klepka na podwieszanej konstrukcji chroniąca stawy kolanowe przed nadwyrężeniem (fot. 9).

Hotel dysponuje 49 miejscami noclegowymi w atrakcyjnych cenach oraz całodobową recepcją. Z kolei Centrum Konferencyjne składa się z dwóch sal – jedna może pomieścić aż 280 osób, druga 50.

Również wygodny parking podziemny stanowi mocną stronę obiektu. Bezpieczne parkowanie w centrum Warszawy pod nadzorem za przystępną cenę z pewnością jest dopełnieniem kompleksowej oferty Ośrodka.

Podsumowanie

Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa-Śródmieście jest dobrym przykładem sprawnego działania organizacyjnego, obiektu zapewniającego cały wachlarz usług nie tylko mieszkańcom czy turystom, lecz także uczniom z pobliskich szkół, którzy korzystają zarówno z basenu, jak i hali sportowej w ramach zajęć szkolnych, a przede wszystkim przedsiębiorczego i efektywnego zarządcy. Inwestor świadomy złożoności i trudności zadania oraz chęci wykonania remontu na najwyższym poziomie postawił przede wszystkim na możliwie najlepszego wykonawcę, rozpisując przetarg nie dość, że w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, to jeszcze w formie przetargu ograniczonego. Wymagało to od inwestora dokładnego i merytorycznego przygotowania się do remontu i technologicznych możliwości jego wykonania, a także szczegółowego rozpisania wymagań dotyczących już nie tylko samych robót, ale przede wszystkim wykonawcy.

Realizacja tak złożonej inwestycji w jedynie 2,5 miesiąca wymagała od wykonawcy, firmy Transcom, sprawnego i spójnego działania oraz odpowiedniego zaplanowania dostaw. Współpraca z inwestorem ułatwiła wykonanie niezmiernie skomplikowanego i zaawansowanego technologicznie zadania w tak krótkim czasie i co najważniejsze – w terminie.

trans_0154

Autor jest prezesem zarządu firmy Transcom Sp. z o.o.

Transcom Sp. z o.o.
ul. Józefowska 5; 40-145 Katowice
tel.: 32 204 18 87; faks: 32 201 65 36
baseny@transcom.pl
www.transcom.pl

 

transcom

 

 

 

 

TEKST | Władysław Sobiech
FOTO | Archiwum Firmy Transcom