Silvertronix – basen bez chloru!

Wtechnologii Silvertronix nic już nie jest jak dawniej. Nieprzyjemny odór chloru, podrażnienia oczu i skóry, chlorowanie szokowe, uciążliwa kontrola chemiczna oraz dozowanie środków chemicznych – to już historia. Za to teraz – najlepsza jakość wody, stałe, bezpieczne parametry pH i dezynfekcji, skuteczna ochrona przed algami oraz krystalicznie czysta woda. Dzięki Silvertronix zawansowany system pielęgnacji wody utrzymuje jakość wody na najwyższym poziomie. Każdy pragnie mieć w swoim basenie krystalicznie czystą wodę. Uzyskanie jej umożliwia system Silvertronix.

Metoda dezynfekcji wody w basenie przez jej nasycanie jonami srebra i miedzi bez, użycia chloru pozwala pewnie chronić wodę przed chorobotwórczymi mikroorganizmami na długi czas nawet przy odłączeniu urządzeń filtracyjnych. Mimo bakteriobójczego działania metoda Silvertronix nie wywołuje skutków ubocznych ani dla zdrowia, ani dla środowiska nawet w przypadku znacznego przedawkowania srebra. W wyniku reakcji nie następują jakiekolwiek niekorzystne zmiany smaku i zapachu wody. Nasycanie wody jonami srebra i miedzi to jedyna współczesna metoda odkażania wody w basenie z tak długim okresem działania.

Dlaczego Silvertronix?

Istnieją zaledwie dwie metody dezynfekcji wody basenowej, które mają wydłużone działanie. Pierwszy to nasycanie wody jonami srebra i miedzi, a drugi to jej obróbka preparatami zawierającymi chlor. Pozostałe metody, takie jak dezynfekcja wody promieniami UV czy ozonem, dają niezły efekt, jednak działają lokalnie. Procesy te obejmują swym działaniem jedynie część wody, która przepływa przez urządzenie. Nie jest osiągany główny cel, tj. bezzwłoczne zniszczenie chorobotwórczych, mikroorganizmów w miejscu ich trafienia do wody.

Przy wyborze metody dezynfekcji wody w basenie należy się kierować również komfortem osób kapiących się. Przy pomocy jonów srebra i miedzi trzeba podkreślić brak alergicznego oddziaływania, z którym dość często spotykają się użytkownicy basenu przy użyciu chloru. Brak zapachu chloru w wodzie i powietrzu hali basenowej. System Silvertronix zapewnia niski koszt eksploatacji, nie wymaga stosowania kogulantów, flokulantów, algicydów, chloru i innych chemicznych substancji. Jest prosty w obsłudze.

System Silvertronix wykorzystuje metodę nasycania wody srebrem polegającą na uwalnianiu jonów srebra z anody w procesie elektrolizy podczas przepływu wody pomiędzy płytami elektrod przy jednoczesnym podaniu niskiego napięcia niestanowiącego zagrożenia dla człowieka. Płynący prąd rozpuszcza anody i uwalnia metal w formie jonowej. Ponieważ bakterie są zawsze naładowane ujemnie, dodatnio naładowane jony miedzi (Cu++) i srebra (Ag+) stwarzają razem elektrostatyczne połączenia. Jony srebra i miedzi podczas adsorpcji przez białka powłoki wirusa pozbawiają go możliwości przenikania do komórek, w rezultacie wirus staje się „cięższy” dzięki srebru i jego aktywność maleje. W wyniku tego oddziaływania aktywność mikrobiologiczna drobnoustrojów jest zablokowana, co prowadzi do ich wyginięcia. Częściowo jony tworzą połączenia z solami, chlorkami, siarczkami, zatrzymując się w nich i nasycając piasek kwarcowy wewnątrz filtra, w rezultacie czego tworzy się dodatkowy efekt dezynfekcyjny. Większość jonów jednak nasyca wodę i aktywnie przyłącza się do walki z bakteriami i wirusami w basenie. Dla skutecznego działania systemu dezynfekcji wymagane jest określone stężenie jonów w wodzie basenu. Nawet przy wyłączeniu systemu jonizacji, jony miedzi i srebra wykonują dezynfekcję wody przez kilka miesięcy. Podczas elektrolizy powstaje nadmiar kationów wodorowych w wodzie, co prowadzi do powstania kwaśnego środowiska. Takiemu stanowi zwykle towarzyszy neutralizacja z powodu interakcji z domieszkami, które następnie koagulują. Pęcherzyki wolnego tlenu przyczyniają się do flotacji domieszek. W wyniku procesu flokulacji drobne cząsteczki brudu osadzają się na złożu filtracyjnym, więc nie ma potrzeby dodatkowego wprowadzania flokulantów do wody basenowej. Do kontroli stężenia jonów, konieczne jest przeprowadzenie pomiarów za pomocą fotometru lub pobieranie próbek wody za pomocą zestawu testowego. Dla skutecznej pracy systemu dezynfekcji trzeba utrzymać stałą koncentrację jonów w wodzie basenowej. Optymalny poziom koncentracji miedzi winien utrzymywać się w granicach 0,3–0,5 mg/l, zaś srebra na poziomie 0,01–0,035 mg/l.

Główne zalety systemu automatyki i dezynfekcji Silvertronix

 1. Brak konieczności dozowania chloru do wody basenowej oraz innych substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia.
 2. Długi okres przydatności elektrod do dezynfekcji: 3–4 lata.
 3. Nie jest wymagana powierzchnia magazynowa ani kosztowne zabezpieczenia BHP związane z magazynowaniem produktów zawierających chlor. Zmniejszenie czasu na obsługę z jednoczesnym wzrostem bezpieczeństwa i warunków pracy.
 4. Nie ma konieczności częstego korygowania poziomu pH wody. PH w szerokim zakresie 6,5–9,0 nie wpływa na skuteczność dezynfekcji.
 5. Nie potrzeba dodawać koagulantów czy flokulantów.
 6. Nie jest potrzebny algicyd, ponieważ wytworzone tlenki miedzi zapobiegają wzrostowi glonów.
 7. Woda konserwuje się na długotrwały okres nawet przy odłączeniu filtracji.
 8. Brak agresywnego środowiska w powietrzu hali basenowej. Środowisko pozwalające bez przeszkód rosnąć roślinom.
 9. Możliwość wykorzystania wody z basenu do nawadniania trenów zielonych i odprowadzania jej do instalacji wody deszczowej.
 10. Brak alergicznego oddziaływania i przenikania zapachu chloramin do sąsiadujących z halą basenową pomieszczeń.
 11. Stosowanie metody Silvertronix nie powoduje korozji instalacji i innych stalowych elementów oraz urządzeń.
 12. Możliwość stosowania w środowiskach wodnych typu: stawy kąpielowe, oczka wodne z rybami i roślinami wodnymi.
 13. Stosowana innowacyjna zasada automatycznej regulacji natężenia prądu z trzema poziomami pozwala bez względu na jakość wody, jaką napełniamy basen, utrzymać zadane natężenie prądu i przeprowadzić pewną i skuteczną dezynfekcję.
 14. Możliwość ustawienia pracy systemu dezynfekcji dla poszczególnych dni tygodnia z uwzględnieniem większej ilości uwalnianych jonów miedzi i srebra w dniach o większym obciążeniu basenu.
 15. Menu użytkownika pozwala ustalać i zmieniać funkcjonalne parametry systemu.
 16. Możliwość prowadzenia dezynfekcji w przypadku stosowania wody morskiej i słonej.
 17. Możliwość pomiaru i regulacji poziomu pH wody, koncentracji miedzi i srebra.
 18. Możliwość dozowania korektora pH przy zastosowaniu zewnętrznego urządzenia dozującego.
 19. Możliwość zdalnego, przy podłączaniu dodatkowego modułu, prowadzenia monitoringu i regulacji parametrów systemu dezynfekcji.
 20. Automatyczne kierowanie procesem elektrolizy i uwalniania jonów.
 21. Możliwość indywidualnej regulacji procesem jonizacji oddzielne dla srebra i miedzi.

Funkcje i sterowanie systemem Silvertronix

System automatyki i dezynfekcji Silvertronix posiada następujące funkcje:

 • dezynfekcję wody basenowej jonami srebra i miedzi,
 • programowanie cyklu pracy aparatury filtracyjnej,
 • pomiar i sterowanie ogrzewaniem wody basenowej,
 • pomiar poziomu pH wody basenowej,
 • sterowanie zewnętrzną pompką dla korygowania pH wody,
 • pomiar ilości wody obiegowej do sterowania procesem jonizacji,
 • transmisję danych w standardzie RS385.

Elektrody Silvertronix

Czas pracy płytowych elektrod Small Ag/Cu, Small Cu, Medium Cu, Big Cu dla systemów Silvertronix przedstawia się następująco:

 • dla prywatnego basenu 3–4 lata,
 • dla publicznego basenu 2–3 lata.

Rzeczywisty czas pracy uzależniony jest od warunków eksploatacji (obciążenia) basenu.

www.basen.com.pl

florexpol_150

 

 

 

 

 

TEKST I FOTO | Firma FLOREXPOL