Sukces dzięki funduszom

Strzał w dziesiątkę

W Polsce nie brakuje zrealizowanych z sukcesem projektów unijnych dotyczących budowy aquaparków i pływalni, które pozytywnie wpłynęły na rozwój miast i regionów.

Kreowanie kierunków rozwoju jednostek samorządowych oparte jest głównie o analizę zasobów i uwarunkowań naturalnych, społecznych, gospodarczych oraz lokalizacyjnych. Dysponowanie pewnym zasobem np. związanym z dostępnością termalnych źródeł wcale nie musi oznaczać finalnego sukcesu przedsięwzięcia basenowego ze względu na możliwe deficyty w zakresie pozostałych potencjałów, jak choćby niski popyt na usługi rekreacji wodnej na danym obszarze. Znane przypadki w kraju i za granicą potwierdzają, że błędne założenia przyjęte podczas realizacji przedsięwzięć basenowych zakończyły się funkcjonowaniem obiektów deficytowych, drogich w eksploatacji i często zbyt dużych w stosunku do potrzeb. Problem ten nabiera szczególnie istotnego znaczenia gdy mamy do czynienia z finansowaniem inwestycji z pieniędzy publicznych oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 6 (listopad 2010 – luty 2011)

 


TEKST: DAWID DROBNIĆ
FOTO: CSiR STRZYŻÓW