Systemy sterowania

Osuszanie, wentylacja, grzanie

Kryte pływalnie publiczne i baseny prywatne ze względu na parametry powietrza (wysoka temperatura i wilgotność) są szczególnie narażone na korozję i degradację konstrukcji budynku. Parametry powietrza w tego typu obiektach są kompromisem komfortu ludzi tam przebywających, wymagań konstrukcji budowlanej oraz kosztów eksploatacji.

Aby utrzymać odpowiednie parametry powietrza w hali krytej pływalni, należy zapewnić odpowiedni system sterowania (automatyki), który pozwoli na utrzymanie zakładanych parametrów przy najmniejszym nakładzie kosztów (optymalizacja).

 

Temperatura wody w niecce basenowej
Temperatura wody w basenie jest stała (ze względu na bezwładność cieplną wody, nie stosuje się okresowego obniżania temperatury wody) i zależy od charakteru niecki basenowej. W basenach sportowych woda powinna mieć około 26°C, w basenach rekreacyjnych i dla dzieci woda może mieć około 30°C, w basenach rehabilitacyjnych temperatura dochodzi do 36°C.WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 2/2009

 


TEKST: INŻ. ANDRZEJ PACZKOWSKI
FOTO: ARCHIWUM SOPRO
FOTO: JAKUB MOŚCICKI
FOTO: PARK WODNY ATOL W OLEŚNICY