Reklama

Szara strefa w obiektach publicznych

Nie dajmy się zrobić na szaro

Szara strefa obejmuje działalność zarobkową, nie mającą charakteru przestępczego, prowadzoną bez wnoszenia odpowiednich opłat, płacenia stosownych podatków i bez przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Dotyczy głównie przychodów z nieujawnionych źródeł.

W marcu 2009 roku zapadł w Warszawie prawomocny wyrok w sprawie z powództwa pracownika, instruktora pływania, przeciwko pracodawcy, jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy (OSiR), zwolnionego w trybie dyscyplinarnym, tj. w trybie art. 52 & 1 KP między innymi z powodu wykorzystywania mienia publicznego dla osiągania korzyści osobistych (prowadzenie prywatnych lekcji nauki pływania). Sąd drugiej instancji oddalił w całości apelację pracownika, uznając zasadność zwolnienia dyscyplinarnego. W uzasadnieniu Sąd podkreślił naganność postępowania pracownika, który wykonywał działalność konkurencyjną wobec działalności swojego zakładu pracy (indywidualna nauka pływania)…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 2/2009

AUTOR: RENATA POPEK
FOTO: URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI