Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej

Pod koniec 2013 roku w Jeleniej Górze zakończono oficjalnie budowę Term Cieplickich – Dolnośląskiego Centrum Rekreacji Wodnej. Inwestycja kosztowała ponad 65 mln zł i została sfinansowana przez miasto Jelenią Górę. Unia Europejska dofinansowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu Term Cieplickich odbyła się w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Prace inwestorskie i budowlane były od początku uważnie obserwowane przez społeczność miasta i okolic oraz wszystkie podmioty gospodarcze z sektorów turystyki, gastronomii i rekreacji. Jednym z zadań Term Cieplickich jest bowiem ożywienie społeczne, gospodarcze i turystyczne Kotliny Jeleniogórskiej. Realizacja największej samorządowej inwestycji w regionie zajęła w sumie kilka lat.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 16

 

TEKST I FOTO | Maja Nowak