Reklama

Ustawa o koncesji

na roboty budowlane lub usługi

Intensywny rozwój społeczny i gospodarczy współczesnych społeczeństw wymaga budowy i utrzymywania infrastruktury publicznej między innymi w takich sektorach jak transport, usługi komunalne, usługi społeczne, obiekty administracji publicznej i inne.

Zapewnienie tej infrastruktury i jej prawidłowego funkcjonowania wymaga zaangażowania ogromnych środków finansowych, które są niedostępne podmiotom publicznym kształtującym politykę w tym zakresie. Z tego powodu narodził się pomysł zaangażowania kapitału prywatnego w infrastrukturę publiczną. To współdziałanie partnerów publicznych i prywatnych dla zapewnienia infrastruktury publicznej stanowi istotę partnerstwa publiczno-prywatnego…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 2/2009

 


TEKST: JACEK JERKA