W nowej odsłonie

Kryta pływalnia sportowa z zewnętrznymi basenami rekreacyjnymi we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej

 

Rozpoczyna się przebudowa kompleksu basenów przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu. Budynek krytej pływalni zlokalizowany będzie w części zachodniej istniejącego kompleksu basenowego, w bezpośrednim sąsiedztwie parku zachodniego. Obiekt będzie mieścił w sobie dwie niecki basenowe – 50 m nieckę sportową oraz 25 m nieckę rozgrzewkową. Pozostałe dwie niecki zewnętrzne basenowe: 50 m rekreacyjna i 30 m brodzik, zostaną poddane przebudowie i modernizacji. Projekt przewiduje także instalację nowego wyposażenia kompleksu basenowego – głównie basenów otwartych – w szereg atrakcji wodnych.

Podstawowym założeniem ideowym projektu przebudowy było zachowanie atrakcyjnego, otoczonego zielenią terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, wzbogacenie go o nowe możliwości funkcjonalne i walory estetyczne, wykreowanie obiektu o architekturze charakteryzującej się wysokimi walorami estetycznymi, uwzględniającej wymogi ekonomiczne i spełniającej wysokie parametry energooszczędności.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Budynek krytej pływalni zaprojektowany został na rzucie prostokąta z podziałem na dwie części funkcjonalne – od południa blok wejściowy z zapleczem szatniowo-socjalno-technicznym, strefą fitness i spa oraz widownią, od północy hala basenowa.

Część szatniowo-socjalno-techniczna będzie posiadała dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną. Hala basenowa będzie jednokondygnacyjna z wydzielonym w podziemiu obejściem niecki basenowej.

Elewacje części hali basenowej od strony terenu basenów otwartych i parku zachodniego zostały zaprojektowane jako wysoko transparentne – fasada szklana na profilach aluminiowych. Ma to na celu utrzymywanie wrażenia ciągłości i przenikalności obszaru basenów otwartych z basenem krytym. Od strony północnej elewacja hali basenowej projektowana jest jako pełna, z okładziną z paneli aluminiowych, odcięta od strefy przyziemia wąskim pasem przeszklenia.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 18

 

TEKST | Maciej Szarapo
WIZUALIZACJE | Archiwum Firmy