Reklama

WAPOTEC® – efektywność i skuteczność w branży basenowej

Obecność w Polsce rozwiązań i produktów firmowanych przez Grupę WAPOTEC daje basenom szansę na skorzystanie z innowacyjnych i sprawdzonych na świecie metod poprawy jakości wody basenowej. Technologie WAPOTEC są obecne w ponad 40 krajach świata, zawierają w sobie ponad 200 patentów i są dostępne w ponad 100 markach towarowych. Dostarczane produkty potwierdzają swoją wiarygodność dokumentacją patentową, licencjami, znakami towarowymi czy też obowiązującymi w Unii Europejskiej numerami rejestracyjnymi, co gwarantuje klientom bezpieczeństwo i legalność ich stosowania.

Powstawanie kolejnych produktów marki WAPOTEC wynika z gromadzenia i analizy zarówno doświadczeń własnych, jak i doświadczeń licznych instytucji współpracujących oraz z systematycznego partnerstwa w międzynarodowych sympozjach i specjalistycznych spotkaniach. Naczelną strategią budowania autorytetu firmy oraz zdobywania zaufania klientów dla rozwiązań i produktów WAPOTEC jest chęć działania w celu przyniesienia długotrwałych korzyści klientowi, a nie dążność do szybkiej optymalizacji zysku.

Technologia uzdatniania wody basenowej

Sztandarowa technologia WAPOTEC®SYSTEM pozwalająca redukować w wodzie basenowej zawartość THM i chloru związanego bazuje na trzech środkach uzdatniających, tj. HydroSan®, HydroXan® i WapoFloc®. Istotą technologii jest rozszerzenie standardowego uzdatniania wody chlorem o dwutlenek chloru. Dwutlenek chloru, który ma za zadanie wspomaganie chloru w funkcji oksydacyjnej, wytwarza się samoczynnie w wodzie basenowej w wyniku równomiernego dozowania HydroXan®. Tylko WAPOTEC ma prawo do produkowania środków chemicznych (HydroXan®, DesoPur®, DesoCid®, LegioCid®) bazujących na składniku TCDO („Tetrachlorodecaoxiyd TCDO-Anion” zarejestrowany jako nowy produkt w ELINSC pod numerem 420-970-2). Precyzyjne dozowanie środków zapewnia kompaktowy zestaw „Dosierdepot 3” lub „Dosierdepot SPA”.

Dodatkowe korzyści

Zawsze podczas instalowania WAPOTEC®SYSTEM wykonywana jest u klienta obowiązkowo, na preferencyjnych warunkach, oksydacyjna regeneracja złoża filtracyjnego w filtrach przy wykorzystaniu Spulmobile, która ma na celu:

  • usunięcie resztek koagulantu zalegających w złożu filtracyjnym filtrów,
  • usunięcie biofilmu i inaktywacja bakterii z powierzchni ścianek filtra i powierzchni ziaren złoża filtracyjnego,
  • podniesienie wydajności obiegu wody przechodzącej przez filtry,
  • stworzenie warunków do bezpiecznego wydłużenia interwałów płukania wstecznego filtrów.

Dzięki regeneracji oksydacyjnej klient unika przestoju pracy basenu, nie ma problemu z bałaganem na podbaseniu, a także pozbywa się kłopotów technicznych związanych z wymianą złoża, gdy istniejąca zabudowa i usytuowanie filtrów skutecznie to uniemożliwiają.

wapo2-02602

Na straży prawidłowych parametrów

Po zainstalowaniu i uruchomieniu WAPOTEC®SYSTEM pożądaną obecność dwutlenku chloru w wodzie basenowej można w sposób łatwy i niezawodny kontrolować specjalnie przystosowanym do tego fotometrem HydroQuant® 701IR. W skład podstawowego zestawu odczynników fotometru wchodzą buteleczki z odczynnikami kropelkowymi do pomiaru pH, chloru wolnego, chloru całkowitego (i tym samym chloru związanego), dwutlenku chloru oraz tabletki do pomiaru aluminium i kwasu cyjanurowego. Stosowanie odczynników kropelkowych wydłuża okres eksploatacji kuwetek pomiarowych, gdyż nie są one w tym czasie narażane na zarysowania w trakcie rozgniatania tabletek za pomocą pręcika.

Występujące często w wannach whirlpool i jacuzzi problemy związane z obecnością bakterii Pseudomonas i Legionella daje się szybko i skutecznie wyeliminować poprzez umycie instalacji wanny i filtra przystosowanym dla tego celu zestawem LegioCid® Set (A/B/C). Zestaw składa się z trzech substancji, tj. oksydatora, katalizatora i neutralizatora. Personel obsługowy w ciągu 6 godzin (najlepiej w nocy) w sposób efektywny usunie istniejącą w obiegu warstwę biofilmu i dokona inaktywacji obecnych tam bakterii.

Uwaga: tylko usunięcie biofilmu skutecznie  eliminuje warunki do wzrostu ilości bakterii!

Niezbędny do uzdatniania wody basenowej podchloryn sodu, w zależności od swej jakości i czystości, wpływa znacząco na parametry końcowe określające skuteczność uzdatniania i jakość wody. WAPOTEC, dostrzegając coraz większe zainteresowanie zarządców basenów skierowane na wytwarzanie podchlorynu sodu w miejscu dozowania, ma dla nich interesującą ofertę w postaci typoszeregu elektrolizerów WAPO Chlor ELEKTROLYSER, które są dostarczane w formie gotowych i łatwych do zainstalowania urządzeń kompaktowych. Charakteryzują się one niezawodnością działania z racji zastosowania komór niedzielonych (bez membran), co też dodatkowo pozwala na ich eksploatację przy niskich kosztach serwisowych. Uzyskiwany podchloryn sodu poprzez elektrolizę rozcieńczonej solanki charakteryzuje się niską i bezpieczną koncentracją (0,5–0,7%), tj. poniżej wartości progowej dla substancji niebezpiecznych < 1%, co z kolei eliminuje konieczność regularnych audytów i monitoringu obowiązującego dla takich substancji. Więcej na temat „WAPO Elektrolizera” w dziale „Na rynku”.

Podsumowanie

Doświadczenia WAPOTEC® gromadzone od czasu założenia firmy w roku 1976, a następnie przenoszone do innych krajów, w tym od roku 2011 do Polski poprzez oficjalnego partnera WAPOTEC POLSKA, umożliwiają nie tylko zastosowanie sprawdzonych i pewnych produktów pozwalających na dostosowanie polskich basenów do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), lecz także skorzystanie z fachowego doradztwa i konsultacji, pomocnych przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Warto o tym wiedzieć i skorzystać, gdy zaistnieje problem.

wapo2-02603

 

TEKST | Marian Dudko
FOTO | Archiwum Firmy WAPOTEC