Reklama

Wodny Park Tychy – nowe, wyjątkowe miejsce na mapie basenowej Europy

Otwarty w kwietniu tego roku kompleks wodny w Tychach wyróżniają innowacyjne, ekologiczne technologie, unikatowe w skali Europy atrakcje, a także nowatorskie podejście do finansowania i zarządzania. Nietypowa była tu również rola mieszkańców miasta –inicjatorów i pomysłodawców wielu rozwiązań, którymi dzisiaj cieszą się goście Wodnego Parku Tychy. To wszystko sprawia, że obiekt już od pierwszych dni funkcjonowania przyciąga turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy

Odpowiedź na zapotrzebowanie

Przyczyną budowy Wodnego Parku Tychy było zapotrzebowanie na tego typu obiekt 120-tysięcznego miasta, w którym funkcjonowała dotychczas tylko jedna ogólnodostępna pływalnia. O podjęciu wyzwania przesądziła nadwyżka energii powstającej w oczyszczalni ścieków, której właścicielem jest inwestor Wodnego Parku Tychy – Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. (dalej RCGW S.A.). Wizja tyskiego kompleksu wodnego powstała na bazie szczegółowych analiz, konsultacji ze specjalistami, rozmów z przedstawicielami miasta i dialogu z lokalną społecznością.

Koncepcja, projekt i realizacja

Przygoda zaczęła się w 2010 r. od konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej obiektu. Organizator oczekiwał propozycji wielofunkcyjnego, nowatorskiego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego, pełniącego ważną funkcję na rynku lokalnym, jak i ponadlokalnym. W konkursie złożono sześć prac. Największe uznanie sądu konkursowego zyskał projekt doświadczonych w branży architektów z firmy Helmut Schick Schick & Partner Polska z Rudy Śląskiej. W ślad za zamówieniem z wolnej ręki wspomniane biuro projektowe opracowało dla obiektu wielobranżową dokumentację projektową.

Cztery lata później, w ramach postępowania przetargowego, RCGW S.A. rozpoczęło wybór wykonawcy robót budowlanych. Generalnym wykonawcą został Mostostal Warszawa SA. W tym czasie ogłoszono również postępowanie na świadczenie usług inżyniera kontraktu, który wspierał RCGW S.A. w realizacji inwestycji. Inżynierem została firma BUD-INVENT Sp. z o.o. Prace budowlane ruszyły wiosną 2015 r., a realizacja została ostatecznie zakończona 9 kwietnia 2018 r.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 29

 

TEKST | Magdalena Rybka

FOTO | Archiwum RCGW S.A.