Zagrożenia mikrobiologiczne

Woda pod lupą

Baseny kąpielowe są bardzo zróżnicowane pod wieloma względami, ale w każdym przypadku obowiązują te same wymagania i rygory sanitarne wynikające z zagrożenia zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wód rekreacyjnych.

Decydującą rolę w systemie zabezpieczenia zdrowia użytkowników basenów kąpielowych odgrywają warunki eksploatacji tego typu obiektów oraz kultura sanitarna osób korzystających z basenu i personelu zatrudnionego w tego typu obiektach.Zakażenia bakteryjne wywoływane za pośrednictwem wody:
– dur brzuszny przez Salmonella typhi,
– dur rzekomy przez Salmonella paratyphi,
– czerwonka bakteryjna przez Shigella,
– cholera przez Vibrio cholerae,
– nieżyty żołądkowo jelitowe przez Enteropatogenne E. coli, Klebsiella pneumoniae, Aeromonas, Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter jejuni, Cl. perfringens, Yersinia enterocolitica,
– stany gorączkowe (pirogeny) przez Gram (–) pałeczki wodne np. Pseudomonas, Achromobacter,
– choroba legionistów przez Legionella (L. Pneumophila),
– gruźlica przez Mycobacterium tuberculosis,
– zakażenia skórne przez Ps. aeruginosa, Mycobacterium – M. marinum, M. cansasi, Bakteremia,
– zapalenia górnych dróg oddechowych, uszu, spojówek przez Pseudomonas aeruginosa.WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 5/2010

 


TEKST: MARZENA TRZCIŃSKA, JOANNA RZĄDZKA
FOTO: ARCHIWUM REDAKCJI