Reklama

Zatrudnić ratownika

Umowa o pracę czy umowa-zlecenie?

Jeśli służba ratownicza na pływalni jest pełniona przez podmioty będące osobami fizycznymi (nie firmy), to pomiędzy ratownikiem wodnym a jego pracodawcą musi istnieć stosunek prawny zatrudnienia.

Stosunek zatrudnienia może mieć różnorodny charakter, a w związku z tym zawierać różne charakterystyczne cechy, które określają wzajemne powinności stron oraz sposób podporządkowania pracownika w procesie świadczenia pracy. W polskim prawie obowiązuje zasada wolności zawierania umów. O rodzaju nawiązanego stosunku prawnego (pracy lub cywilnoprawnego) decyduje w zasadzie zgodna wola stron (oświadczenie pracodawcy i pracownika), nawiązujących ten stosunek. Wolność zawierania stosunku prawnego, nie oznacza, że strony umowy są uprawnione do obejścia bezwzględnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Taki charakter mają przepisy kształtujące różnego rodzaju definicje, w tym definicję stosunku pracy, zawarte w Ustawie Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 roku…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 10

 


TEKST: JAROSŁAW RYPNIEWSKI
ILUSTRACJA: MICHAŁ KOLARZ