Reklama

Źródło finansowania budowy pływalni i basenów

Jessica w basenach

Od czasu do czasu słyszymy o mniej lub bardziej udanych inwestycjach basenowych realizowanych w znacznej części z dotacji unijnych, głównie w ramach środków RPO. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nie jest to jedyne źródło finansowania budowy pływalni i basenów ze środków europejskich. Od pewnego czasu taką możliwość w postaci preferencyjnych pożyczek stwarza także inicjatywa JESSICA.

Ostatnie miesiące okazały się przełomowe dla inicjatywy JESSICA w Polsce w kontekście projektów basenowych. Najpierw w grudniu 2012 r. podpisano umowę dot. współfinansowania budowy basenu z ruchomym dnem w Pruszczu Gdańskim, a następnie pod koniec września 2013 r. sfinalizowano projekt Zespołu Basenów Rekreacyjnych w Redzie zwanych przez Inwestora AQUASFERA. Oba przedsięwzięcia zlokalizowane będą w województwie pomorskim. W międzyczasie podpisano z kolei umowę na realizację przebudowy zaniedbanego basenu w Świętochłowicach na Śląsku. To nowe otwarcie i szansa na realizację w przyszłości ambitnych projektów wodnych w sytuacji, gdy środki dotacyjne powoli wysychają.

 

Co to jest JESSICA?

JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Zrównoważonych Inwestycji w Obszarach Miejskich) jest instrumentem inżynierii finansowej wdrażanym przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). JESSICA umożliwia wykorzystanie części finansowania ze środków unijnych w postaci zwrotnej (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich, przyczyniających się do wzrostu ich atrakcyjności. Podstawową innowacyjną ideą wdrażania inicjatywy JESSICA jest współfinansowanie projektów generujących dochód i realizowanych przez podmioty komercyjne. Novum jest też kluczowa rola współwystępowania w projektach tzw. efektów społecznych, czyli wymiernych korzyści dla lokalnej społeczności związanych z powstaniem nowych usług społecznych umożliwiających aktywizację i integrację społeczności lokalnej.

Planowany Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie jest obiektem bardzo wyróżniającym się spośród już funkcjonujących tego typu w Polsce. Inwestorem jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie Sp. z o.o., spółka celowa powołana przez Grupę SEMEKO. Prace nad projektem były poprzedzone bardzo wnikliwą analizą już funkcjonujących obiektów przede wszystkim pod względem kosztowym, energooszczędnym, architektonicznym i atrakcyjności dla użytkowników. Idea związana z powstaniem obiektu pojawiła się kilka lat temu. Dojrzewała w zamyśle inwestora jako rozwinięcie prowadzonych w tej części regionu innych przedsięwzięć związanych głównie z kompleksami osiedli mieszkaniowych. Dużym potencjałem obiektu jest już jego lokalizacja w Redzie, czyli w sercu tzw. Małego Trójmiasta Kaszubskiego, między Wejherowem a Rumią, w bezpośredniej bliskości Gdyni i Gdańska.

C.D. W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 15

 

TEKST: DAWID DROBNIĆ
FOTO: DAWID DROBNIĆ