Błędy wykonawcze

5 grzechów budowniczych basenów

Baseny kąpielowe to obiekty najbardziej narażone na działanie działającej pod ciśnieniem wody oraz różnego rodzaju środków chemicznych. Dlatego przy ich wykonaniu tak ważna jest odpowiednia technika budowlana oraz materiały sprawdzonej jakości.

W niniejszym artykule opiszemy krok po kroku najczęstsze błędy popełniane podczas budowy basenów w tzw. technologii tradycyjnej, czyli z żelbetową niecką z okładziną ceramiczną. Zebrane przykłady usterek i niestaranności z kilku obiektów świadczą o złożonym problemie budowy, wykończenia i eksploatacji basenów. Warto o nich pamiętać, ponieważ wszystkie omówione błędy mają bezpośrednie przełożenie na konkretne wartości w złotówkach i wpływają na komfort korzystania z rekreacji wodnej.

 

PO PIERWSZE: OBNIŻANIE KOSZTÓW
Na pierwsze trudności napotykamy już w fazie projektowania i wyboru wykonawcy. Presja czasu oraz tendencja do obniżania kosztów powodują brak przestrzegania podstawowych zasad np. czasu dojrzewania betonu czy stosowania materiałów odpowiedniej jakości…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 3/2009

 


TEKST: ANDRZEJ KRÓL, PIOTR SOKULSKI
FOTO: ARCHIWUM FIRMY SOPRO