Reklama

Bolesławiecki Park Wodny Orka

Finansowanie inwestycji

Inwestycja Gminy Miejskiej Bolesławiec pn.: „Zaprojektowanie i budowa Regionalnego Centrum Rekreacyjnego w Bolesławcu – Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej” zrealizowana została przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Bolesławiecki projekt pływalni otrzymał 6 mln zł dofinansowania. Został wybrany w trybie konkursowym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania w ramach Działania 6.2 Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 17

TEKST | Małgorzata Kozik
FOTO | Grzegorz Matoryn