Dezynfekcja wody basenowej

Kąpiel bez przeszkód

Zbliża się lato, a wraz z nim intensywna eksploatacja basenów odkrytych. To trudny i odpowiedzialny czas pracy dla zarządzających tymi obiektami.

W basenach odkrytych priorytetem jest stałe utrzymywanie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i higienicznego wody przeznaczonej do kąpieli i rekreacji. Prawidłowo prowadzone uzdatnianie wody basenowej (a w szczególności proces jej dezynfekcji) przyczynia się do wyeliminowania lub też znaczącego ograniczenia występowania chorób wodopochodnych wśród użytkowników kąpieli i rekreacji wodnej. Chlor i jego związki są bardzo skutecznymi środkami dezynfekcyjnymi wody basenowej. Niszczą mikroorganizmy patogenne, powodując nieodwracalną destrukcję komórek, zakłócenie procesów. metabolicznych oraz zakłócenie biosyntezy i wzrostu. Udział powyższych mechanizmów jest różny i zależy od rodzaju drobnoustroju, a także od rodzaju czynnika dezynfekcyjnego.

 

Jak to działa?
Za mechanizmy warunkujące efektywność dezynfekcji wody uważa się utlenienie lub zniszczenie ścian komórkowych mikroorganizmów, dyfuzję do wnętrza komórek i zakłócenie procesów życiowych. Dodany do wody środek dezynfekcyjny najpierw penetruje przez błonę komórkową drobnoustroju i denaturuje białko, niszcząc w ten sposób mikroorganizm. Ponadto chlor i jego związki, jako silne utleniacze, wchodzą w reakcje chemiczne z obecnymi w wodzie basenowej związkami organicznymi i nieorganicznymi, tworząc uboczne produkty dezynfekcji. Przede wszystkim należą do nich halogenowe związki organiczne – THM. Oprócz THM-ów mogą powstawać także m.in. halogenowe kwasy octowe, halogenowe aldehydy, ketony, halogenowe acetonitryle i chloropikryna. Wskutek ich obecności powstają dalsze adsorbowalne halogeny organiczne (AOX) oraz niehalogenowe produkty utleniania. Wadą dezynfekcji środkami na bazie chloru jest powstawanie ubocznych produktów ich reakcji z substancjami zawartymi w wodzie. Żeby skutecznie obniżać potencjał tworzenia się trihalogenometanów w wodzie basenowej, konieczne jest usuwanie ich prekursorów w procesie głębokiej koagulacji i sprawnej filtracji wody. Oba procesy technologiczne poprzedzają proces dezynfekcji wody. Wskaźnikiem obciążenia wody basenowej ubocznymi produktami dezynfekcji jest chloroform, którego wartość dopuszczalna została określona na poziomie do 0,030 mg/l. W odróżnieniu od obiektów krytych w basenach odkrytych istotnym źródłem prekursorów THM są też zanieczyszczenia środowiskowe (pył, kurz, trawa, środki kosmetyczne z filtrami UV).

CZYTAJ WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 14

 


TEKST: MAŁGORZATA PRĘDOTA
FOTO: ARCHIWUM FIRMY SERAPOOL