Reklama

Drugie życie siemianowickiej Pływalni Miejskiej

Po kilkunastu miesiącach prac remontowych władze Siemianowic Śląskich oddały do użytku najstarszą w Polsce, zabytkową, krytą Pływalnię Miejską. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 26 stycznia 2018 r. W tym dniu wszyscy zainteresowani mogli podziwiać nowo wyremontowany obiekt. Dzień później można już było w pełni korzystać z basenu. W tym roku zabytek obchodzi 110. rocznicę działalności.

Pływalnia Miejska – remont

Jesienią 2016 r. Pływalnia Miejska została wycofana z użytku w związku z poważnym rozszczelnieniem niecki basenowej. Prezydent Miasta Rafał Piech, wspierany przez mieszkańców, którym na sercu leżał los pływalni, podjął się zadania jej ratowania. Wyasygnowane w budżecie miasta środki pozwoliły na zakończenie pierwszego etapu prac remontowych, obejmujących w szczególności: uszczelnienie niecki basenowej folią PCV, ankrowanie, wymianę wentylacji, wykończenie ścian hali basenowej i filarów płytkami ceramicznymi oraz renowację zabytkowego świetlika. Ponadto na nowo zaaranżowano wnętrze szatni i wyposażono w nowoczesne szafki, zamontowano także nowe kabiny i przebieralnie. Koszt tej inwestycji wyniósł 1 067 075 zł brutto.

Na tym jednak nie koniec. Kolejny etap modernizacji zaplanowano na najbliższy rok. Tym razem prace remontowe obejmą m.in. czyszczenie, uzupełnienie i podświetlenie elewacji całego budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, wymianę zniszczonych dachówek, wymianę oświetlenia, modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i wymianę stolarki okiennej. Koszt tej inwestycji przewidziano na ok. 3 mln zł.

Rewitalizacja Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Śląskich jest elementem większej całości obejmującej także przyległy Park Hutnik. Cały kompleks zostanie dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie pn. „Poprawa infrastruktury zabytkowej Pływalni w Siemianowicach Śląskich wraz z tworzeniem atrakcyjnych przestrzeni miejskich dla rodzin z dziećmi – Park Hutnik” wynosi 6 600 210 zł, z czego 85% objętych zostanie dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 28

 

TEKST | Dagmara Brudek-Schulz, Małgorzata Derus, Aleksandra Lipko-Firlus

FOTO | Archiwum Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie