Kompleksowa termomodernizacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Fundusze europejskie, jakie Polska otrzyma w latach 2014–2020, należy traktować jako główne, chociaż oczywiście nie jedyne, źródło finansowania inwestycji wspierających rozwój społeczny i gospodarczy

 

Zprzyznanych Polsce 82,5 mld euro prawie 18,5% środków zostanie przeznaczonych na gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój. Znacząca część budżetu, ponad 8 mld euro, zasili gospodarkę niskoemisyjną, w tym działania termomodernizacyjne. O środki na termomodernizację będą mogły ubiegać się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Oczywiście każdy konkurs będzie dedykowany konkretnej grupie docelowej na określone rodzaje przedsięwzięć. Pozyskanie wsparcia na termomodernizację obiektów sportowych, w tym basenów i pływalni, będzie możliwe zarówno w ramach programów regionalnych, jak i krajowych.

Mniej energii

Zapotrzebowanie na energię polskich budynków jest nadal kilka razy wyższe niż w Europie Zachodniej. Traci na tym zarówno gospodarka, środowisko, jak i właściciele czy zarządcy budynków opłacający rachunki za energię. Zmniejszenie zużycia energii, i tym samym emisji zanieczyszczeń, jest możliwe poprzez modernizację energetyczną budynków. Są to inwestycje wysokobudżetowe, dlatego tak ważne jest dofinansowanie tego typu projektów ze środków UE.

Zakres prac w ramach modernizacji energetycznej powinien wynikać wprost z audytu energetycznego, wskazującego, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć wysoki standard energetyczny. Termomodernizacja to bardzo szerokie pojęcie. Należy zatem spodziewać się, że do kosztów kwalifikowalnych, w ramach projektów unijnych, zostanie zaliczony szeroki wachlarz prac. W zależności od konkursu finansowane będą:

  • ocieplenie budynku;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
  • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
  • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach.

To tylko przykładowe zadania. Należy pamiętać, że każda instytucja finansująca w regulaminie konkursu doprecyzuje, jakie rodzaje przedsięwzięć będą mogły zostać dofinansowane. Określi również warunki wykorzystania dotacji, w tym przede wszystkim poziom dofinansowania, okres realizacji projektu oraz wymagany efekt ekologiczny.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 20

 

TEKST | Małgorzata Nejfeld, Michał Liżewski