Kurs zarządzania jakością

czyli jakość „jakosi” nierówna

Jakoś to będzie! Otóż niestety, na „jakosi” nie zbudujemy przyszłości, ponieważ w zarządzaniu marketingowym dla sukcesu centrum wodnego najważniejszy jest wysoki poziom jakości… w jakości.

Zbyt często „jakoś” ratujemy, a prawie w ogóle nie zarządzamy jakością. Czy tak naprawdę jesteśmy gotowi na to, aby uświadomić sobie jako zarządzający mniejszymi lub większymi centrami wodnej rekreacji, jak trudne zadanie mamy do wykonania? Przecież naszym klientem i gościem jest tak różnorodny nabywca oferowanych usług. Zapewnienie usługowej jakości w centrum wodnej rekreacji i sportu zaczyna się od zrozumienia pojęcia jakości usług.Co to jest jakość?
Formalna definicja jakości usług kąpielowo-rekreacyjnych brzmi: Jakość usług kąpielowo-rekreacyjnych to ogół cech i właściwości określających zdolność rekreacyjnego i sportowego centrum wodnego do spełnienia potrzeb klientów według oficjalnie proponowanej oferty/zamówienia usług realizowanych na terenie rekreacyjnego i sportowego centrum wodnego…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 8 (czerwiec-październik 2011)

 


TEKST: ZBIGNIEW KOWALSKI
ILUSTRACJA: MICHAŁ WARDA