Nieruchomości rekreacyjno-sportowe

Zarządzaj z głową

W zarządzaniu nieruchomością rekreacyjno-sportową występują wszystkie elementy procesu zarządzania, które cechują każdą organizację czy też inną nieruchomość – niezależnie czy jest to nieruchomość prywatna czy publiczna.

Kierowanie, zarządzanie organizacją i strategią, planowanie, kontrolowanie i motywowanie to elementy procesu zarządzania towarzyszące każdemu kierownikowi. Zanim jednak zarządca nieruchomości przystąpi do realizacji celów musi uzyskać odpowiedź na zasadnicze pytanie – jakie są oczekiwania właściciela nieruchomości? Dla nieruchomości rekreacyjno-sportowych będących własnością samorządu terytorialnego oczekiwania właściciela określają zazwyczaj dwa dokumenty – strategia rozwoju gminy oraz statut jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego powołanej do zarządzania obiektami rekreacyjno-sportowymi. Misją gminy w obszarze kultury fizycznej jest realizacja zadań własnych określonych…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 6 (listopad 2010 – luty 2011)

 


TEKST: RENATA POPEK
ILUSTRACJA: MICHAŁ WARDA