PRE-OPENING, czyli dobre praktyki przed otwarciem drzwi. Rekrutacja, marketing, sprzedaż – Część I – Rekrutacja

Kilkuletnia obserwacja dynamicznego rozwoju dziedziny związanej z infrastrukturą o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozwala na dokonanie analizy zarówno pod kątem sposobu prowadzenia procesu inwestycyjnego na etapie planowania, projektowania i budowy, jak i przyjętego później modelu zarządzania obiektami oddanymi do użytkowania.

Owa analiza umożliwia wskazanie pewnych prawidłowości, które mimo indywidualnego charakteru każdego z obiektów często się powielają. Użyte w poprzednim zdaniu słowo „prawidłowości” należy wziąć w cudzysłów, w poniższym tekście pokusimy się bowiem o wskazanie najczęściej popełnianych zaniechań, które skutkowały tym, że na pewnym etapie „coś poszło nie tak”…

By uniknąć zarzutu, że łatwo jest krytykować, samemu nie podejmując działań, należy podkreślić, że niniejszy artykuł opiera się również na doświadczeniach autora wynikających z jego praktyki zawodowej. Natomiast chęć wytykania palcem konkretnych przykładów złych praktyk zastąpiono próbą wskazania właściwego kierunku postępowania – w myśl nieco wyświechtanego powiedzenia o uczeniu się na błędach (najlepiej cudzych, rzecz jasna!).

Nie sposób poruszyć wszystkich zagadnień związanych z wymienionymi wyżej etapami procesu inwestycyjnego. Sama faza projektowo-budowlana to temat tak szeroki, że jego poruszenie wymagałoby odrębnych rozważań. Podobnie rzecz się przedstawia w przypadku obiektów już funkcjonujących. Tym razem omówiony zostanie okres, który powinien poprzedzać moment otwarcia. Jest on bezpośrednio związany z zarządzaniem, ale niestety bardzo często o nim zapominamy.

Działania pre-openingowe, bo o nich mowa, powinny zostać zainicjowane jeszcze długo przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Chcąc nieco zawęzić szeroki zakres składający się na to pojęcie, w proponowanym minicyklu artykułów skupimy się na praktycznym podejściu do trzech istotnych aspektów: procesu rekrutacji, działań w obszarze marketingu oraz zagadnień z zakresu sprzedaży. Jako pierwsza zostanie omówiona rekrutacja.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 22

 

TEKST | Sławomir Kamiński
FOTO | Archiwum Redakcji