Projekt krytej pływalni przy kompleksie oświatowym w Witoszowie Dolnym

Na przełomie roku 2014 i 2015, na zlecenie Urzędu Gminy Świdnica, w pracowni ETC Architekci Sp. z.o.o Sp. k. opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowa budowy przyszkolnej krytej pływalni w Witoszowie Dolnym w gminie Świdnica na Dolnym Śląsku. Pod budowę obiektu przeznaczono pięknie położony na Przedgórzu Sudeckim teren gminny, znajdujący się w obrębie zespołu szkoły podstawowej i gimnazjum, w ramach którego funkcjonuje także przyszkolna hala sportowa.

Założenia projektowe

Założeniem podstawowym inwestora i projektanta było zaprojektowanie nowoczesnego obiektu, który uzupełni program szkolnych zajęć sportowych o naukę pływania oraz stanie się istotnym elementem rekreacji dla uczniów i mieszkańców gminy. Powszechne udostępnienie pływalni przyczyni się do ogólnego wzrostu sprawności fizycznej oraz, jako obiekt edukacyjny, wpłynie na szerzenie poprawnych wzorców korzystania z tego typu obiektów – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Jednocześnie zapewnienie możliwości komercyjnego korzystania z obiektu pozwoli na zmniejszenie nakładów finansowych gminy na utrzymanie obiektu. Oczywistym warunkiem powodzenia takiej koncepcji jest zapewnienie przez projektanta odpowiednich warunków do stworzenia przez użytkownika atrakcyjnej oferty programowej, która pozwoli przyciągnąć klientów indywidualnych, przy jednoczesnym zachowaniu określonego budżetu oraz prawidłowo rozwiązanej podstawowej funkcji nauki pływania dla klas szkolnych.

Charakterystyka obiektu

Starając się zrealizować powyższe założenia, ostatecznie zaprojektowano obiekt o powierzchni netto 1960,8 m2 o dwóch kondygnacjach – przyziemnej i podziemnej. Jednorazowo z obiektu będzie mogło korzystać łącznie ok. 96 osób. W programie funkcjonalnym zawarto takie elementy, jak:

  • niecka basenowa sportowo-rekreacyjna o powierzchni 301,4 m2 i głębokości od 0,9 do 1,825 m, złożona z 3-torowej prostokątnej części sportowej o wymiarach 6,5 x 25 m oraz 3-torowej prostokątnej części do nauki pływania i rekreacji o wymiarach 6 x 12,5 m zawierającej m.in. gejzery i dysze ścienne do masażu wodnego oraz kaskadę i armatkę wodną. Ostatnią strefą wspólnej niecki jest część rekreacyjna o nieregularnych kształtach zawierająca leżanki powietrzne, ławeczkę z masażem wodnym i rowerek wodny. Poszczególne strefy niecki można wyposażyć w pływające elementy do gier i zabaw wodnych;
  • whirlpool dla 8 osób oraz leżaki umieszczone w obrębie części rekreacyjnej;
  • zespół saunarium zawierający saunę fińską, saunę parową oraz saunę infrared. Tę strefę uzupełnia duża wypoczywalnia wyposażona w tężnię solną z narożnym przeszkleniem na przyległy, specjalnie zaaranżowany niewielki ogród zewnętrzny.

Program uzupełniają:

  • strefa wejściowa z siedziskami dla oczekujących przy przeszkleniu z wglądem na halę basenową, toaletami ogólnodostępnymi oraz z recepcją i jej zapleczem;
  • zespół szatniowo-sanitarny pływalni, zawierający 128 szafek i 8 natrysków;
  • zespół szatniowo-sanitarny saunarium, zawierający 24 szafki i 8 natrysków;
  • szatnia rodzinna w pełni przystosowana także dla osób niepełnosprawnych, zawierająca 10 szafek i toaletę dla osób niepełnosprawnych z natryskiem;
  • pomieszczenia administracyjne, techników, ratowników z zapleczami oraz pomieszczenia techniczne chemii basenowej i magazyn na sprzęt sportowy;
  • na kondygnacji podziemnej – podbasenie z wentylatornią i szatniami pracowniczymi oraz kotłownię na pellet dostępne z budynku oraz poprzez tzw. studnię podawczą.

Podczas realizacji programu pewnym wyzwaniem projektowym stało się zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu grup w ramach zajęć szkolnych oraz ruchu klienta indywidualnego. Budynek krytej pływalni zaprojektowano jako przyległy do istniejącej ściany szczytowej hali sportowej, co pozwoliło na rozdzielenie kierunków ruchu ze szkoły oraz wejścia głównego bez zbędnego rozrostu komunikacji wewnętrznej.

Warto podkreślić, że obiekt, w szczególności w części publicznej, jest w pełni przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano specjalną szatnię wyposażoną w wózki basenowe, w nieckach na hali basenowej przewidziano podnośnik basenowy, a w holu łączącym obiekt z zespołem szkół, którego parter jest na innym poziomie, wprowadzono ruchomą platformę.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 26

 

Tekst  | arch. Łukasza Wróblewski

Wizualizacje | Archiwum ETC Architekci

Zamawiający | Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica