Reklama

Strefy przychodów Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich

Rozważania dotyczące przychodów Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” obejmują okres bieżącego i poprzedniego roku. Przyjęto go z następujących względów: minął już okres świeżości i efektu „wow” wśród klientów CRWiS „Strzelec”. Czasu, w którym pewne niedociągnięcia, czy to organizacyjne, czy techniczne, były na dalszym planie. Ważne, że kryta pływalnia działa i jest nowe miejsce, do którego można pójść. Nie od dziś też wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i oczekiwania lokalnej społeczności co do oferty i jakości z czasem wzrosną. To również czas, po którym określone trendy osiągnęły cechy stałości i powstały wymierne punkty odniesień, do których można porównywać poszczególne lata, a tym samym monitorować i – co ważne – przewidywać tendencje w danej strukturze przychodów. Okres ten będzie też pewnym wyznacznikiem przed planowaną w 2018 r. rozbudową CRWiS „Strzelec” o część rekreacyjną.

Kilka słów o „Strzelcu”

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” powstało w 2011 r. jako kryta pływalnia wyposażona w nieckę basenu sportowego (wymiary: 25 × 16 m.), nieckę basenu do nauki pływania (wymiary: 15 × 6 m) ze strefą atrakcji wodnych oraz saunę fińską ulokowaną w wydzielonej części hali basenowej. Funkcjonuje ono jako samorządowy zakład budżetowy powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Źródłem przychodów własnych Centrum są: wpływy ze sprzedaży towarów i usług, wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane ze sprzedaży biletów i kart wstępu, dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacje podmiotowe w zakresie określonym w odrębnych ustawach i otrzymane darowizny. Duże wsparcie finansowe dla zakładu stanowi dotacja przedmiotowa przyznawana ze środków gminy Strzelce Opolskie. W latach 2016–2017 coroczna dotacja przydzielana stosowną uchwałą Rady Miejskiej wynosiła odpowiednio 800 tys. zł na 2016 r. i 1,05 mln na 2017 r. Jednak w myśl zapisów ustawy o finansach publicznych dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych nie może przekroczyć 50% rocznych wydatków, nie licząc dotacji inwestycyjnej. Ten zapis implikuje określone konsekwencje dla zarządcy przede wszystkim w zakresie pozyskiwania owych „brakujących” 50% do sfinansowania rocznych wydatków. Jeśli nie zostanie wypracowana pozostała kwota, organ uchwałodawczy może mieć podstawy, aby poddać pod rozwagę sens istnienia takiej formuły organizacyjnej i w efekcie wnioskować o rozwiązanie zakładu budżetowego… Tyle litera prawa. Przejdźmy zatem do ujęcia praktycznego.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 27

 

TEKST | Tomasz Chromicz
FOTO | Archiwum Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”