Reklama

Systemy automatycznej obsługi klienta

Urządzenia do zautomatyzowanej obsługi klienta oszczędzają środki i czas

 

Automaty do obsługi klienta w obiektach rekreacyjnych i sportowych są rozwijane od kilku lat przez europejskich i światowych producentów. Jednymi z najlepszych rozwiązań są te, produkowane przez słoweńską firmę Metra, której przedstawicielem w Polsce jest MWM.

Elementy systemu

Kompletna ścieżka obsługi automatycznej, oparta na urządzeniach firmy Metra, składa się z kilku elementów:

a) przy wejściu:

  • kiosk samoobsługowy – wejście

Służy klientowi do wyboru rodzaju usług, typu bilet, karnet etc., i obsługuje proces zapłaty, zarówno gotówkowej, jak i bezgotówkowej przy użyciu kart płatniczych. Umożliwia płatności przy pomocy tzw. kart klienta, pełniących funkcję elektronicznych portmonetek, dając możliwość ich „doładowania”. W klubach fitness i siłowniach, gdzie dostęp do niektórych zajęć wymaga wcześniejszej rezerwacji, samoczynnie weryfikuje uprawnienia klienta. Kiosk wyposażony jest w dotykowy ekran LCD, akceptor monet i banknotów z funkcją wydawania reszty, czytniki kart płatniczych (stykowy i bezstykowy), PIN Pad dla obsługi transakcji kart płatniczych oraz drukarkę potwierdzeń (z opcją drukowania biletów
z kodem paskowym, tam gdzie jest to wykorzystywane). Kiosk samoobsługowy może być także zintegrowany z automatem vendingowym, sprzedającym dowolne produkty użyteczne dla klientów obiektu (czepki kąpielowe, klapki jednorazowe etc.).

  • stacja wydawania opasek transponderowych

W obiektach, w których kontrola dostępu i ruchu klienta realizowana jest za pomocą opasek transponderowych, operacja zakupu usługi kończy się wydaniem odpowiednio zaprogramowanej opaski z transponderem RFID. Operacja ta realizowana jest przez stacje wydawania opasek transponderowych. Firma Metra dzięki długoletnim pracom badawczo-rozwojowym opracowała w tym zakresie opatentowany, prosty i niezawodny mechanizm wydawczy. System Metry jest łatwy w użyciu zarówno dla klienta, jak i prosty w obsłudze technicznej i uzupełnianiu.

b) przy wyjściu:

  • stacja odbiorcza opasek transponderowych

Jest to mechaniczne urządzenie, służące do odbierania opaski transponderowej i sterujące wyjściowymi urządzeniami kontroli klienta (bramkami, drzwiami etc.). Warto zaznaczyć, że stacja odbiorcza wyposażona jest we własny czytnik transponderów zintegrowany z systemem obsługi klienta i dzięki temu weryfikuje na wyjściu, czy dany klient może opuścić obiekt (nie ma dopłaty do zakupionego biletu, usług dodatkowych lub ich kwota jest mniejsza niż kwota dostępna na jego koncie). W przypadku braku uprawnień do wyjścia – braku rozliczenia usług – stacja nie rozpoczyna procedury odbioru transpondera i sygnalizuje klientowi konieczność przejścia do kasy, w celu rozliczenia usługi.

  • kiosk samoobsługowy – wyjście

Urządzenie o analogicznej konfiguracji sprzętowej jak kiosk przy wejściu do obiektu. Daje klientom, znajdującym się w strefie płatnej, możliwość zapłaty za wykupione usługi (jeżeli konieczna jest dopłata do kwoty zapłaconej na wejściu) lub dokupienia usług do już posiadanych.

Zalety rozwiązania

Zalety wynikające z używania systemów sprzedaży automatycznej to przede wszystkim obniżenie kosztów obsługi klienta, skrócenie czasu sprzedaży i rozliczenia usług oraz uszczelnienie systemu. Osobowe koszty obsługi klienta stanowią rosnąca pozycję w kosztach utrzymania wszystkich obiektów. Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi wymaga zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach i umotywowanego do profesjonalnego kontaktu z klientem. Pojedyncze stanowisko obsługi klienta, w obiekcie działającym 16 godzin dziennie, to minimum 2,5 etatu. Koszt kompletnej linii samoobsługowej porównywalny jest z 2-letnimi kosztami wynagrodzenia 1 etatu na stanowisku obsługi klienta.

Analizując czas niezbędny do sprzedaży usług klientowi, a następnie do jego rozliczenia i porównując go z czasem obsługi przy użyciu urządzeń automatycznych, można stwierdzić, że główny zysk, jaki osiągamy, związany jest z usprawnieniem obsługi przy wyjściu z obiektu. W przypadku schematu obsługi z pobieraniem opłaty z góry, 80% klientów nie musi uiszczać żadnych dopłat na wyjściu i takie osoby mogą wyjść szybką ścieżką samoobsługową bez oczekiwania w kasie wyjściowej. Dzięki temu ci, którzy dopłacają, czekają w krótszej kolejce.

Na zakończenie należy podkreślić, że ścieżka samoobsługowa wydaje paski uprawniające do wejścia no obiekt jedynie po zakończeniu transakcji sprzedaży. Jest to rozwiązanie całkowicie wykluczające nieopłacone wejścia na obiekt.

Możliwości integracji

Wszystkie urządzenia Metry są wyposażone w interfejsy sieciowe oparte na standardzie wymiany danych XML, dzięki czemu mogą być stosowane w istniejących obiektach i w szybki sposób zintegrowane z istniejącymi systemami Elektronicznej Obsługi Klienta.

MWM Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Grottgera 35
tel.: 32 279 05 48, faks: 32 279 05 48
palatyn@mwm.pl
www.palatyn.com.pl, www.mwm.pl

 

TEKST | Przemysław Pierzchała
FOTO | Archiwum Firmy