Reklama

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Szanse i nadzieje

Jak zapewnia Ministerstwo Gospodarki, Ustawa o odnawialnych źródłach energii zostanie uchwalona w bieżącym roku. Jakie przyniesie zmiany na rynku odnawialnych energii? Jakie korzyści mogą z niej wynikać?

Obiecywana od dłuższego czasu przez rząd ustawa o odnawialnych źródłach energii (zwana dalej w skrócie – OZE) została skierowana do Sejmu. Jeszcze w zeszłym roku Ministerstwo Gospodarki zapewniało o jej uchwaleniu do 1 stycznia 2013 roku (taka data widnieje w projekcie), ale chyba nikt nie wierzył w te zapewnienia. Niemniej jednak w myśl zasady „lepiej późno niż wcale”, jest nadzieja, że w tym roku ustawa zostanie uchwalona i wprowadzona w życie. Obecnie projekt ustawy znajduje się w Komisji Gospodarki i pracuje nad nim podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy „Prawo energetyczne oraz niektóre inne ustawy”. Dlaczego tak ważne jest, żeby ustawa o OZE weszła w życie jak najszybciej? Ten akt prawny wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2009/28/WE2 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, gdzie czytamy: „Aby pobudzić udział poszczególnych obywateli w osiąganiu celów określonych w niniejszej dyrektywie, odpowiednie organy powinny rozważyć możliwość zastąpienia pozwoleń prostym powiadomieniem właściwych organów o instalowaniu małych zdecentralizowanych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 13