Reklama

Vratislavia Medica – tradycja i nowoczesność

We Wrocławiu przy ul. Lekarskiej 1 powstaje nowa siedziba szpitala Vratislavia Medica, który jest częścią Grupy HASCO. Placówka znana wcześniej jako Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej powstała w latach 70. XX w. i od tego czasu prowadzi specjalistyczną działalność z zakresu rehabilitacji. Obecnie mieści się przy ul. Chopina

Inwestycję rozpoczęto w 2015 r., kiedy to MEDICO-INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przeprowadziła postępowanie ofertowe dotyczące budowy nowego szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Projekt wrocławskiej placówki wykonała APA Hubka Autorska Pracownia Architektury.

Kompleksowe świadczenia rehabilitacyjne

Vratislavia Medica będzie jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Polsce. Świadczone w niej będą usługi zarówno w zakresie rehabilitacji dziennej, jak i szpitalnej, łącznie z zabiegami operacyjnymi. Do dyspozycji pacjentów będzie również specjalistyczna przychodnia oraz w pełni wyposażona pracownia diagnostyczna.

W ramach świadczeń rehabilitacyjnych w placówce oferowane będą: kinezyterapia indywidualna i grupowa, fizykoterapia, hydroterapia i różne formy masażu leczniczego. Centrum rehabilitacyjne będzie zlokalizowane na parterze, gdzie oprócz gabinetów do terapii indywidualnej znajdą się m.in.: sala ćwiczeń o powierzchni 200 m2 z przestrzenią do wykonywania ćwiczeń wolnych oraz na przyrządach, a przede wszystkim basen do hydrokinezyterapii wyposażony w tory z przeciwprądami służące do nauki chodzenia czy kriokomora. Oprócz basenu w placówce będą się znajdowały również gabinety do hydroterapii – czyli zabiegów w środowisku wodnym (masaży wirowych i podwodnych).

Podstawowe dane o basenie

trans-0251

Przebieg procesów technologicznych

W basenie zastosowano zaawansowaną technologię uzdatniania wody, obejmującą zarówno ozonowanie, jak i lampy UV. Cały system działa w pełnej automatyce. Instalację dla potrzeb tego basenu wykonała firma Transcom Sp. z o.o.

Procesy technologiczne wykorzystane do uzdatniania wody basenowej obejmują:

– filtrację wstępną;

– ozonowanie;

– koagulację powierzchniową;

– filtrację przez złoże żwirowo-węglowe;

– dezynfekcję na lampie UV;

– korektę pH;

– dezynfekcję podchlorynem sodu;

– rozcieńczanie polegające na uzupełnianiu obiegów wodą świeżą.

Instalacja pracuje w obiegu zamkniętym z czynnym przelewem typu fińskiego, z którego woda odprowadzana jest w całości do zbiornika wyrównawczego. Zbiornik wyrównawczy, zwany również przelewowym, ma objętość 18 m3. Taki sposób cyrkulacji wody basenowej zapewnia dobre wymieszanie wody w basenie i gwarantuje szybki i równomierny przepływ uzdatnionej wody wraz z zawartymi w niej środkami odkażającymi przez wszystkie części basenu.

 

trans-0252

 

Ze zbiornika przelewowego woda jest pobierana przez pompy obiegowe zaopatrzone w prefiltry oraz falowniki.

 

trans-0253

 

Następnie do rurociągu tłocznego wprowadzany jest ozon, który jest mieszany z wodą w mieszaczu statycznym.

 

trans-0254

 

Mieszanka wody z ozonem kierowana jest do zbiorników reakcji (przewidywany czas kontaktu wynosi ok. 5 minut), dalej woda wprowadzana jest na filtry ciśnieniowe wypełnione złożem żwirowo-węglowym.

 

trans-0255

 

Przed filtrami dozowany jest koagulant w celu wytrącenia cząstek koloidalnie rozproszonych, co polepsza proces oczyszczania wody. Po procesie filtracji woda podawana jest na lampę UV.

 

trans-0256

 

Podgrzewanie wody basenowej odbywa się na 2 wymiennikach ciepła, z których pierwszy zasilany jest z odzysku ciepła z agregatu chłodu, a drugi – gorącą wodą z węzła cieplnego (ale tylko wtedy, gdy podgrzanie wody na pierwszym wymienniku nie daje pożądanego efektu).

 

trans-0257

 

Do rurociągu wody uzdatnionej podawanej na basen dawkowany jest korektor pH oraz podchloryn sodu w celu dezynfekcji wody basenowej. Automatyczny pomiar pH, redox i wolnego chloru w wodzie basenowej pozwala na sterowanie układami dozowania korektora pH oraz dezynfektanta. Po uzdatnieniu woda kierowana jest do dysz napływowych dennych.

Do płukania filtrów wykorzystuje się wodę pobieraną ze zbiornika przelewowego. Średnice rurociągów zostały dobrane tak, aby szybkość przepływu wody utrzymać w granicach 1–2 m/s. Zbiornik przelewowy jest wyposażony w sondę hydrostatyczną zapewniającą ciągły pomiar wysokości lustra wody. Edycja poziomów progów będzie następowała z panelu operatorskiego. Układ pomiaru zwierciadła wody zapewni automatyczne uzupełnianie wody w zbiornikach za pomocą zaworu elektrycznego ze sprężyną zwrotną, zabezpieczenie pomp cyrkulacyjnych przed suchobiegiem w wypadku zbyt niskiego poziomu wody oraz włączanie sygnalizacji alarmowej w wypadku zbyt wysokiego poziomu wody w zbiorniku (stały przelew do kanalizacji np. w wypadku awarii zaworu elektrycznego).

Na ssaniu pomp zostały umieszczone przepustnice umożliwiająca odcięcie pomp i wyczyszczenie prefiltrów (łapacza włosów).

Filtrocykl będzie realizowany automatycznie za pomocą kompletu przepustnic z napędem pneumatycznym wg zadanego algorytmu.

 

trans-0258

 

Armatura stanowiąca uzbrojenie filtra umożliwia:

– filtrowanie wody,

– płukanie filtra w przeciwprądzie i dopłukiwanie zgodne z kierunkiem filtracji,

– odcięcie filtra.

Na instalacji umieszczone zostały manometry wskazujące spadek ciśnienia na filtrze (stopień jego zabrudzenia) oraz kurki probiercze do poboru wody przed i za filtrem.

Instalacja będzie pracowała 24 h/dobę.

Charakterystyka instalacji uzdatniania wody basenowej

Warto zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie procesu ozonowania wody basenowej, który znacząco wpływa na poprawę jej jakości. Ozon utlenia materię organiczną i nieorganiczną znajdującą się w wodzie oraz jest silnym dezynfektantem. Jego zastosowanie umożliwia zmniejszenie dawki koagulantu oraz podchlorynu sodu. Mniejsza dawka podchlorynu sodu oznacza powstanie mniejszej ilości tzw. ubocznych produktów dezynfekcji.

Dla potrzeb ozonowania wody obiegowej basenu rehabilitacyjnego przyjęto dawkę ozonu 1,2 g/m3, zaś zapotrzebowanie na ozon wynosi 127 gO3/h.

 

trans-0259

 

Ozon wyprodukowany przez generator ozonu jest wtłaczany do rurociągu wody obiegowej za pompami, przed mieszaczem statycznym. Mieszanka wody z ozonem kierowana jest do zbiorników reakcji, w których czas kontaktu wynosi ok. 5 minut. Wymagana objętość zbiorników reakcji dla basenu rehabilitacyjnego wynosi ok. 9 m3.

Kolejnym istotnym elementem tej instalacji jest, niedoceniona w Polsce, koagulacja. Jej celem jest wytrącenie cząstek koloidalnie rozproszonych. Przed filtrami do wody dozowany jest koagulant. W rurociągu następuje flokulacja, a wytworzone w tym procesie kłaczki są usuwane w filtrach ciśnieniowych. Jako koagulant stosowany jest tutaj wstępnie hydrolizowany chlorek glinu.

Kluczowym elementem filtracji jest przepływ wody przez złoże żwirowo-węglowe o wysokości 1,5 m – na tym etapie zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne, zawiesiny i cząstki koloidalne oraz destrukcja ozonu resztkowego. Zastosowano tutaj 2 filtry ciśnieniowe o średnicy ø1600 mm z dnem dyszowym zgodne z nowmą DIN.

Warunkiem prawidłowej dezynfekcji wody jest utrzymanie jej odczynu pH w zakresie 7,0–7,4. Pomiar i regulacja odczynu pH wody odbywają się w sposób automatyczny za pośrednictwem sond pomiarowych sprzężonych z regulatorem basenowym, który steruje pracą pomp dozujących korektor pH. Jako korektor pH służy tutaj 50-procentowy roztwór kwasu siarkowego.

Dezynfekcja oprócz ozonowania wody odbywa się za pomocą 14-procentowego podchlorynu sodu wspomaganego promieniowaniem UV. Została tutaj zastosowana lampa średniociśnieniowa. Zawartość chloru wolnego w wodzie basenowej powinna wynosić 0,3–0,5 gCl2/m3.

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciągłym. Przewiduje się jedynie zatrzymanie pracy instalacji na 1 h w czasie płukania filtrów oraz czyszczenia rynien przelewowych. Natomiast w ciągu roku przewiduje się co najmniej jedną przerwę technologiczną w celu wymiany wody, oczyszczenia niecki basenowej, konserwacji urządzeń technologicznych i wykładzin ceramicznych. Zakłada się, że całkowite dobowe obciążenie basenu jest równe maksymalnemu przez 16 godzin.

Elementy wykończenia

Hala basenowa jest wykończona w całości porcelanową mozaiką basenową w różnych odcieniach niebieskiego z elementami porcelany nieszkliwionej, czyli w odcieniach złamanej bieli/szarości. Na ściany hali basenowej został zastosowany trójkolorowy melanż z mozaiki 5 x5 cm, a niecka została wyłożona jasnoniebieską kostką w wymiarze 2,5 x 2,5 cm. Z kolei plaża ma klasę antypoślizgowości C i R13 na sucho i morko, co zapewni bezpieczeństwo pacjentom poddającym się zabiegom rehabilitacyjnym. Poza mozaiką zastosowano także systemowe, porcelanowe odwodnienie liniowe plaży, które eliminuje konieczność wykonywania 4 spadków w przeciwieństwie do spustów punktowych. Ciekawym elementem jest również wykończenie rynny przelewowej profilowanymi kształtkami antypoślizgowymi. Eliminują one konieczność zastosowania jednego z najszybciej i najczęściej niszczących się elementów, tj. profili PVC pod kratkę. W tym rozwiązaniu kratka opiera się o kształtkę, która w swojej strukturze zawiera 1,5 mm nosek będący podporą dla przykrycia rynny.

Podsumowanie

Vratislavia Medica będzie obiektem na najwyższym poziomie zarówno jeśli chodzi o względy technologiczne, techniczne, jak i architektoniczne, do czego przyczyniło się 28-letnie doświadczenie firmy Transcom Sp. z o.o. Udogodnienia dla pacjentów, dbałość o bezpieczeństwo oraz detale będą szły w parze z estetyką oraz zaawansowanymi technologiami.

Transcom Sp. z o.o.
ul. Józefowska 5
40-145 Katowice
tel.: 32 204 18 87
faks: 32 201 65 36
baseny@transcom.pl
www.transcom.pl

 

TEKST I FOTO | Firma Transcom