Zagrożenie chemiczne

Uwaga!

Zagrożenie chemiczne to potencjalne niebezpieczeństwo zatrucia, pożaru lub wybuchu, jakie stwarzają z powodu swych własności fizykochemicznych i toksycznych substancje chemiczne stosowane w wysokich stężeniach, ciśnieniach lub temperaturach.

Określenie i ocena zagrożenia
Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi opiera się na:
– zidentyfikowaniu czynników stwarzających zagrożenie dla zdrowia pracowników,
– zbadaniu warunków w jakich wykonywana jest praca.
Podstawowym celem jest dokładne poznanie swoistych właściwości czynników chemicznych mogących potencjalnie spowodować szkodę oraz podejmowanie przez pracodawcę odpowiednich działań ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 5/2010

 


TEKST: MARZENA TRZCIŃSKA