Reklama

Bezpieczeństwo i marketing

Zawsze razem

Zdrowie według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan pełnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia. W węższym znaczeniu – brak choroby lub ułomności.

Nauka zajmująca się zdrowiem to higiena, a utrzymaniem i przywracaniem zdrowia – medycyna. Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęto definicję higieny jako nauki, której celem jest poznanie wpływów otoczenia na zdrowie człowieka i reakcji organizmu na te wpływy. Praktyczne wykorzystanie higieny to usuwanie z otoczenia czynników ujemnych i wprowadzanie dodatnich w celu zapewnienia człowiekowi ochrony zdrowia.Higiena i zdrowie
Ze względu na różnorodność elementów wpływających na zdrowie człowieka, można wyróżnić bardzo wiele rodzajów higieny – osobista, pracy, szkolna, wody, żywności, no i oczywiście higiena wodnego centrum sportowo-rekreacyjnego. Nad warunkami higieny i jej praktycznym zabezpieczeniem w różnych dziedzinach życia w zakresie dbałości o zdrowie publiczne czuwa Państwowa Inspekcja Sanitarna…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 13

 


TEKST: ZBIGNIEW KOWALSKI
ILUSTRACJA: MICHAŁ KOLARZ